Teologiska program och kurser

Ansökan till teologiska program och kurser görs via det webbformulär som du hittar längst ner på sidan. Ansökan till höstterminen är öppen från 20/2 till och med 30/4 (kurser 15/5). I mån av plats tar vi även emot sen ansökan.

För våra utbildningar krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, för de teologiska programmen även Områdesbehörighet 1. Övriga förkunskapskrav framgår av respektive kursplan. Den som inte uppfyller antagningsvillkoren för högskolestudier kan efter individuell prövning antas på reell kompetens (blankett).

Läs instruktionerna nedan noga innan du börjar med din ansökan, och behåll dem gärna framför dig när du fyller i ansökan.

Börja med att scanna in de dokument du vill åberopa i din ansökan, för att kunna ladda upp dem via webbformuläret. Betyg ska vara vidimerade.

I webbformuläret finns det tre olika sidor som du behöver fylla i:

1. Välj program och/eller fristående kurser

Observera att du inte kan antas till fler än 45 hp per termin.

Program 1: välj vilket program du söker till i första hand.
Program 2: välj ev. vilket program du söker till i andra hand.
Program 3: välj ev. vilket program du söker till i tredje hand.

Fristående kurser: välj en eller flera kurser. Fristående kurser är avsedda för dig som inte har för avsikt att studera på ett program. Du behöver alltså inte komplettera din ansökan till program med ansökan till kurser som ingår i programmet. Du som söker till distansprogrammet skriver i rutan Övriga upplysningar vilken/vilka kurs/er du vill läsa kommande termin. För frågor om möjligheten att läsa fristående kurser som del i ett program, kontakta studievägledare. Förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

2. Ladda upp dokument

OBLIGATORISKT! Bild: ladda upp ett foto på dig själv, max 2 MB stort
OBLIGATORISKT! Gymnasiebetyg: ladda upp ditt vidimerade gymnasiebetyg (inscannat, EJ som foto)

Högskolestudier: ladda upp ev. vidimerat intyg ifrån tidigare högskolestudier. Fler intyg kan laddas upp under rubriken Övrig bilaga längre ned i formuläret (inscannade, EJ som foto).

Personbevis krävs inte för studier på teologiska program och kurser.

Intyg om dyslexi eller annan funktionsnedsättning: Ladda upp ev. intyg.


3. Personuppgifter

Här fyller du i dina personuppgifter. Fyll i alla fält.
OBS! Se till så att du skriver rätt epost-adress eftersom bekräftelsen på din ansökan skickas till den adress du anger här.

Titta igenom så att alla uppgifter stämmer innan du skickar iväg din ansökan.

Behåll gärna instruktionen framför dig när du fyller i ansökan!

>> Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Frågor? Kontakta studievägledare.

Problem? Kontakta info@altutbildning.se.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi