David Willgren

Teologie doktor och högskolelektor i Gamla testamentet.

E-post/E-mail: david.willgren@altutbildning.se


Utbildning

Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, Lunds Universitet, 2016.

Teologisk yrkesutbildning 240 hp (motsv. M. Div., ackrediterad av EEAA), Örebro Teologiska Högskola, 2009.

Teologie kandidatexamen 210 hp, Örebro Teologiska Högskola, 2009.

Kvalificerad yrkesutbildning i musik och ledarskap, Institutet för Tro och Musik, 2006.

Anställningar

Ämneslärare i Gamla testamentets exegetik samt studieledare, Akademi för Ledarskap och Teologi, 2016-

Högskolelektor i Gamla testamentets exegetik, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo, 2016-

Timlärare, Umeå Universitet, 2016-

Redaktionssekreterare, Svensk Exegetisk Årsbok, 2016-

Fackgranskare, Theofilos, 2015-

Webmaster, Old Testament Studies of Epistemologies and Methods, 2014-

Informationsansvarig, Humanistiska och Teologiska Doktorandkåren vid Lunds Universitet, 2013–2014.

Webmaster, Lunds Doktorandkår, 2013–2014.

Klassföreståndare (år 6) samt ämneslärare i engelska och franska (år 6–9), Karl Johans Skola, 2011–2012.

Vakanspastor, Betel, Vintrosa, 2009–2010.

Medlemskap och förtroendeuppdrag

The Oxford Psalms Network (http://torch.ox.ac.uk/psalms), 2016-

Society of Biblical Literature (SBL), 2011-

Old Testament Study of Epistemologies and Methods (OTSEM), 2011-

Svenska Exegetiska Sällskapet (SES), 2011-

Utmärkelser

Gleerups pris, tilldelat av Vetenskapssocieteten i Lund för avhandlingen Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ’Book’ of Psalms, 2016.

Intervjuer

Bloggen New Books Network, online: http://newbooksnetwork.com/david-willgren-the-formation-of-the-book-of-psalms-mohr-siebeck-2016/, 2017

Bloggen Aten och Jerusalem, online: http://atenochjerusalem.podbean.com/e/18-david-willgren/, 2016

Publikationer

Monografier

Willgren, David. The Formation of the ‘Book’ of Psalms: Reconsidering the Transmission and Canonization of Psalmody in Light of Material Culture and the Poetics of Anthologies. FAT II. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016.

Willgren, David. Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ‘Book’ of Psalms. Dissertation: Lund University, 2016.

Redigerade böcker

Andersson, Greger, Tommy Wasserman, & David Willgren. Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception. LHBOTS 654. Edinburgh: T&T Clark, 2017.

Artiklar

Willgren, David. “Ps 72:20 – A Frozen Colophon?” JBL 135/1, 49–60, 2016.

Willgren, David. ”Templet, Kristus och den trotsiga sången” Lovsång från David Media 2, 2016.

Willgren, David. ”Tro för en ny generation” Teologi och Ledarskap 1-2, 2015.

Willgren, David. ”Guds Ord och bibelvetenskapens utmaningar” Theofilos 8/2, 2015.

Willgren, David. ”Deboras sång” Lovsång från David Media 2, 2014.

Willgren, David. ”Sjung till Herrens ära!” Lovsång från David Media 1, 2014.

Bokkapitel

Willgren, David. “Did David Lay Down his Crown? Reframing Issues of Deliberate Juxtaposition and Interpretive Contexts in the ‘Book’ of Psalms with Psalm 147 as a Case in Point,” in Mika S. Pajunen & Jeremy Penner (eds.), Functions of Psalms and Prayers in Late Second Temple Period. BZAW 486. Berlin: de Gruyter, 2017.

Willgren, David. “Antwort Gottes: Isaiah 40–55 and the Transformation of Psalmody,” in Greger Andersson, Tommy Wasserman, & David Willgren (eds.), Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception. LHBOTS 654. Edinburgh: T&T Clark, 2017.

Bokrecensioner

Willgren, David. Review of Nancy L. deClaissé-Walford (ed.), “The Shape and Shaping of the Book of Psalms: The Current State of Scholarship.” SEÅ 81, 2016.

Willgren, David. Review of William P. Brown (ed.), “The Oxford Handbook of the Psalms.” SEÅ 81, 2016.

Willgren, David. Review of Nancy L. deClaissé-Walford, Rolf A. Jacobson, & Beth LaNeel Tanner, “The Book of Psalms (NICOT).” SEÅ 81, 2016.

Willgren, David. Review of W. Dennis Tucker Jr., “Constructing and Deconstructing Power in Psalms 107–150.” SEÅ 81, 2016.

Willgren, David. Review of Susan E. Gillingham, “A Journey of Two Psalms: The Reception of Psalms 1 & 2 in Jewish & Christian Tradition.” SEÅ 80, 235–38, 2015.

Willgren, David. Review of Walter Brueggemann & William H. Bellinger Jr., “Psalms.” SEÅ 80, 212–14, 2015.

Willgren, David. Review of Andrew J. Schmutzer & David M. Howard Jr., “The Psalms: Language for All Seasons of the Soul.” SEÅ 79, 193–96, 2014.

Övrigt

Inbjudningar och gästföreläsningar

Kvinnor och makt i den tidiga anabaptismen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, oktober 2017

Likt en blomsterträdgård: Poetik och paratexter i Psaltaren, THS, april 2017

Likt en blomsterträdgård: Poetik och paratexter i Psaltaren, Høyskolen for Ledelse og Teologi, februari 2017

Likt en blomsterträdgård: Poetik och paratexter i Psaltaren, Johannelund, februari 2017

The Formation of the ‘Book’ of Psalms, Göttingen, november 2015

Konferenspresentationer

Why Psalms 1–2 are not to be Considered a Preface, SBL, San Antonio, 2016.

I Will Wait at the Fords of the Wilderness (2 Sam 15:28): Mapping Land and Resistance in the ‘Biographical’ notes of the ‘Book’ of Psalms, IOSOT, Stellenbosch, 2016.

An Authoritative Collection of Psalms? On the Significance of the Selection and Use of Psalms in 4QMidrEschata.b, OTSEM, Tartu 2016.

Antwort Gottes: The Use of Psalms in Deutero-Isaiah, Örebro, 2015

Why not Bless the Lord? On Psalms (145) 146–150 as a Concluding Doxology to the MT ‘Book’ of Psalms, OTSEM, Uppsala, 2015

Interpretive Contexts and Deliberate Juxtaposition: Aspects of Use of the ‘Book’ of Psalms in the Late Second Temple Period, Workshop i Helsingfors, 2015.

Gathering Psalms: Paratexts and Poetics in the ‘Book’ of Psalms, SBL Atlanta, 2015.

“Let all the People Say, Amen!” Traces of Redaction in the ‘Book’ of Psalms, SBL Vienna, 2014

A Frozen Colophon in Ps 72?, SBL Vienna, 2014

Identifying Earlier Collections: Intertitles in the ‘Book’ of Psalms?, OTSEM, Hamburg, 2014

A ’Book’ of Psalms?, SBL, St. Andrews, 2013

Psalm Use in the Dead Sea Scrolls, SBL St. Andrews, 2013

An Elusive String, OTSEM, Tartu, 2013

‘Seamlingly’ Important Psalms, OTSEM, Oxford, 2012

The Notion of God and the Editing of the Hebrew ‘Book’ of Psalms, OTSEM, Copenhagen, 2011

Sociala medier

https://www.facebook.com/dwillgren

https://www.instagram.com/dwillgren/

https://twitter.com/davidwillgren

https://lu.academia.edu/DavidWillgren

https://www.linkedin.com/in/david-willgren-7775637b

https://www.researchgate.net/profile/David_Willgren

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi