Bibliotek

Biblioteket i Örebro

Biblioteket i Örebro har drygt 50 000 volymer och prenumererar på ca 100 tryckta tidskrifter samt databasen ProQuest Religion med ca 150 löpande tidskrifter i fulltext.

Ämnesmässigt omfattar biblioteket främst religion och teologi, men även humaniora och beteendevetenskaperna finns företrädda. En specialavdelning är Karls Kilsmos reformationshistoriska bibliotek med kyrkohistorisk och anabaptistisk litteratur om främst Reformationsepoken.

Biblioteket är främst avsett för skolans studenter och lärare, men även externa låntagare kan få möjlighet till hemlån efter kontakt med bibliotekarien.

Bibliotekarie Per Bjärnhall kan nås på telefon 070-536 24 79, per.bjarnhall@efk.se.

Bibliotekets katalog är sökbar på http://webbsok.mikromarc.se/orebromissionsskola.

Bibliotek på övriga studiecenter

På samtliga studiecenter finns bibliotek som främst är inriktade på teologisk litteratur för lärare och studenter. Vid önskemål om tillgång till biblioteket eller boklån, kontakta samordnaren för det aktuella studiecentret.

Sök i den gemensamma bibliotekskatalogen

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi