Administration

Per Bjärnhall
Bibliotekarie Örebro
Fil. kand., examen från bibliotekshögskola.
Tel 0704-671909
Maria Brolin
Bibliotekarie ALT SC, kommunikatör
Maria har en fil. kand. i språk och litteratur samt examen från bibliotekshögskola. Hon har även studerat systemvetenskap och webbdesign.
Tel 019-30 77 75
Lena-Maria Doss
Administratör ALT SC, studieledare i Stockholm
Lena-Maria Doss är administratör för ALT SC och studieledare i Stockholm. Lena-Maria har studerat på Pingsts treåriga teologiska utbildning och på Örebro teologiska högskola. Hon har arbetat som pastor inom Pingst samt på PTS (Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium) som institutionssekreterare och mentorsansvarig.
Tel. 070-58 58 189

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi