Personal Jönköping

Maria Ahlriksson
Samordnare och studieledare, lärare i själavård och diakoni
Maria har läst Korteboskolans fyraåriga teologiutbildning samt dess treåriga själavårdsutbildning. Hon arbetade som pastor med inriktning mot själavård och omsorg mellan 2004-2013. Undervisar också i själavårdsämnen på Liljeholmens folkhögskola.
Tel. 076-340 32 64
maria.ahlriksson@ALTutbildning.se
Mikael Celinder
Vikarierande studieledare
Mikael Celinder är förbundssekreterare för Svenska Alliansmissionens Ungdom, teol kand från Örebro Teologiska Högskola.
Tel. 073-381 49 03
Bruno Frandell
Studieledare för åk 3-4, lärare i religionsfilosofi
Bruno Frandell har en Ph.D. från Trinity Theological Seminary IN., USA. Bruno har varit lärare och föreståndare för teologilinjen på Korteboskolan. Han har tidigare varit pastor i Fröafallskyrkan, Tranås och är nu aktiv i församlingsrådet i Allianskyrkan, Jönköping.
Tel. 076 - 313 72 00
bruno.frandell@ALTutbildning.se
Joelsson Mats
Vikarierande studieledare
Mats Joelsson är pastor i Jönköping Vineyard och har under många år varit med i Vineyard Nordens ledarteam. Arbetar också på Studieförbundet Bilda som konsulent med frikyrkokontakter och ansvar för ledarutveckling.
Tel. 072-316 00 15
mats.joelsson@ALTutbildning.se

 

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi