Personal Malmö

Dan Elofsson
Bitr utbildningsföreståndare ALT SC, studieledare åk 3-4 i Malmö och lärare i exegetik
Har studerat på SALT samt teol. kand. från Örebro Teologiska Högskola. Magisteruppsats vid Umeå Universitet. Har varit pastor, senast i Pingstkyrkan i Lund.
Tel. 040-37 59 51
Håkan Kenne
Studiecentersamordnare, samordnare för ledarkurser
Håkan Kenne är studiecentersamordnare i Malmö och samordnande lärare för församlingsledarkurserna. Han är också pastor i Landskrona sedan 1995, i en församling han var med och grundade. Håkan har en fil mag från Lunds universitet, efter teologistudier i Göteborg, Lund och Köpenhamn.
Tel. 040-37 59 51
hakan.kenne@ALTutbildning.se
Petrus Lilja
Studieledare åk 1-2
Petrus Lilja är studieledare i Malmö och arbetar även med distansutbildningar och smågruppsmaterial via Bibelskola Nära på Hyllie Park Folkhögskola. Han har en Teol kand från Lunds Universitet och har även läst några år på ALT:s föregångare SALT. Petrus har tidigare arbetat som begravningsentreprenör och studerar just nu till folkhögskolelärare på Linköpings universitet.
Tel. 040 - 37 59 51
petrus.lilja@altutbildning.se
Birgitta Rasmusson
Studieledare i Malmö
Birgitta Rasmusson är studieledare i Malmö. Hon är också pastor i Hyllie Park-kyrkan med över 30 års erfarenhet av församlingstjänst. Birgitta har studerat på Örebro Missionsskolas fyraåriga program och har en Teol kand samt St Lukas grundkurs i psykoterapi.
Tel. 073 - 352 00 30
birgitta.rasmusson@ALTutbildning.se

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi