Personal Malmö

Gustaf Björkman
Studieledare åk 3-4
Gustaf Björkman har en teol kand från Lunds universitet. Fortsatta studier vid CTS i Bryssel och THS i Stockholm. Gustaf är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan och har tjänstgjort som församlingspastor i 7 år i Sundbyberg och 9 år som församlingsföreståndare i Fiskebäck. Han är idag pastor i Västerkyrkan i Lund.
Tel. 073-429 04 91
gustaf.bjorkman@ALTutbildning.se
Dan Elofsson
Bitr utbildningsföreståndare ALT SC och lärare i exegetik
Har studerat på SALT samt teol. kand. från Örebro Teologiska Högskola. Magisteruppsats vid Umeå Universitet. Har varit pastor, senast i Pingstkyrkan i Lund.
Tel. 040-37 59 51
Håkan Kenne
Studiecentersamordnare, samordnare för ledarkurser
Håkan Kenne är fil mag från Lunds universitet, efter teologistudier i Göteborg, Lund och Köpenhamn. Församlingsplanterare i Landskrona sedan 1995 och fortsatt halvtidsanställd pastor där.
Tel. 040-37 59 51
hakan.kenne@ALTutbildning.se
Petrus Lilja
Studieledare
Petrus Lilja arbetar även med distansutbildningar och smågruppsmaterial via Bibelskola Nära utifrån Hyllie Park Folkhögskola. Har en Teol kand från Lunds Universitet och har även läst några år på ALT:s föregångare SALT. Jobbar även som begravningsentreprenör och med mötesplatserna Onsdagsmässan, Lördagsbrunchen och Söndagslunchen i Malmö.
Tel. 040 - 37 59 51
petrus.lilja@hylliepark.se
Birgitta Rasmusson
Studieledare, lärare i församlingsteologi
Birgitta Rasmusson är studieledare i Malmö och lärare i församlingsteologi. Pastor i Hyllie Park Kyrkan med 25 års erfarenhet av församlingstjänst. Har studerat på Örebro Missionsskolas fyraåriga program med en teol. kand., samt St Lukas grundkurs i psykoterapi.
Tel. 073 - 352 00 30
birgitta.rasmusson@ALTutbildning.se

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi