Personal Örebro

Greger Andersson
Lärare i Gamla testamentet och forskningsmetodik
Lärare i Gamla testamentet. Örebro Missionsskolas diplom 1983; fil dr i litteraturvetenskap, Örebro Universitet 2001; docent 2008. Professor i litteraturvetenskap vid Örebro Universitet. Har arbetat som ungdomspastor i Pingstförsamlingen i Karlskoga.
greger.andersson@efk.se
Linda Andreasson
Koordinator för PROMIS i Jönköping.
Koordinator för PROMIS (Missionsinstitutet). Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2003. Advanced Diploma i Missionsvetenskap, All Nations Christian College 2002. Undervisar regelbundet på bible college i Indien sedan 2011.
Josef Bergdahl
Lärare i kyrkohistoria
Lärare i kyrkohistoria och kristen spiritualitet. Undervisar på Församlingsledarakademin. Diplom från Nordiska Bibelinstitutet Säffle 1978; Master of Christian Studies 1983 och ThM 1993, Regent College Vancouver. Har arbetat som lärare och församlingsledare i Borås.
josef.bergdahl@efk.se
Per Bjärnhall
Bibliotekare Örebro
Fil. kand., examen från bibliotekshögskola.
Tel: 070-536 24 79
per.bjarnhall@efk.se
Lennart Boström
Lärare i Gamla Testamentet och hebreiska, distansansvarig
Örebro Missionsskolas diplom 1976; ThM Bethel Theological Seminary St Paul Minn 1978; studier vid Svenska teologiska institutet Jerusalem; Teol dr Lund 1990. Tidigare församlingspastor i Falkenberg.
Tel: 070-536 24 68
lennart.bostrom@efk.se
Maria Brolin
Kommunikation, Bibliotekarie ALT SC
Maria Brolin har en fil. kand. i språk och litteratur samt examen från bibliotekshögskola. Hon har även studerat systemvetenskap och webbdesign.
Tel 070-536 21 14
maria.brolin@efk.se
Bertil Ekström
Ledare Missionsinstitutet
Örebro Missionsskola 1977–1980; BTh och MTh, Baptist Theological Faculty i Sao Paulo, Brasilien; PhD i Missionsvetenskap, Open University i England 2010. Missionär i Brasilien 1980–2010. Direktor för World Evangelical Alliance Mission Commission sedan 2006.
bertil.ekstrom@efk.se
Ida Eriksson
Administratör Örebro, Missionsinstitutet
Tel: 070-536 23 96
ida.eriksson@efk.se
Mikael Hallenius
Lärare i Kyrko- och missionsstudier
SALT 1996; teol kand, Lund 1999; fil mag i Historia, Högskolan Dalarna 2002; gymnasielärarexamen, Högskolan Dalarna 2003. Disputerade ht 2011 i pedagogiskt arbete. Pastor i församlingen Mötesplatsen i Örebro.
Tel: 0760-26 55 84
mikael.hallenius@efk.se
Niklas Holmefur
Rektor Örebro teologiska högskola, t f högskolerektor
Rektor på ÖTH och lärare i missionsvetenskap. Örebro Missionsskolas diplom 1992; MDiv, Örebro Missionsskola 1992; studier i missionsvetenskap, Uppsala Universitet 1994; MA in Aspects of Biblical Interpretation, London Bible College 1999; Teol. dr Uppsala 2016. Har tidigare arbetat som missionär och pastor.
Tel 0706-99 29 35
niklas.holmefur@efk.se
Bert Ingelsten
Bitr rektor (administrationen), Örebro teologiska högskola
Diplom från Götabroskolan 1978; St Lukas ”Fortbildning i själavård för församlingsanställda” 1983; teol kand, Lund 1999, MPhil, London School of Theology 2009. Tidigare pastor i Mariannelund och Malmö och lärare på Götabroskolan.
Tel: 070-536 46 42
bert.ingelsten@efk.se
Lars Johansson
Lärare i filosofi och religionsvetenskap
Fil kand, Göteborg 1979; Örebro Missionsskolas diplom 1983. Arbetar också som studentpastor på Örebro Universitet.
lars.johansson@efk.se
Rune Jonsson
Receptionist, sekreterare
Rune arbetar också på Evangeliska frikyrkans Sverigekontor.
Tel: 019-30 77 50
rune.jonsson@efk.se
Maria Karlsson
Lärare/samordnare PROMIS (Missionsinstitutet)
Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2003. Master i Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås 1999. Tidigare missionär i Kina 2006-2010. Masterstudent i interkulturellt arbete vid VID vitenskapelige høgskole i Norge.
Tel: 070-386 82 62
maria.karlsson@efk.se
Åsa Molin
Lärare Församlingsledarakademin, lärare i homiletik
Teol kand, Örebro och Linköping 1998; Folkhögskolelärarexamen, Linköpings universitet 2004. Författare. Tidigare bibellärare vid Liljeholmens folkhögskola. Masterstudent i praktisk teologi vid Ansgar Teologiske Høgskole.
Tel 070-765 85 30
asa.molin@efk.se
Sylvia Roxenmyr
Receptionist, sekreterare
Tel: 019-30 77 50
sylvia.roxenmyr@efk.se
Roland Spjuth
Lärare i systematisk teologi
Örebro Missionsskolas diplom 1984; teol dr, Lund 1995; docent, Lund 2008. Startade SALT-utbildningen och var mångårig samordnare för SALT-nätverket i Skandinavien. Även tf lektor vid Lunds Universitet.
roland.spjuth@efk.se
Ludvig Svensson
Studievägledare
Vikarierande studievägledare och timlärare i bibelvetenskap. Teol. kand. vid Örebro Missionsskola 2015. Masterstudent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.
Tel 070-536 21 24
ludvig.svensson@efk.se
Mikael Tellbe
Lärare i Nya testamentet
Örebro Missionsskolas diplom 1982; MTh Regent College Vancouver 1993; teol dr, Lund 2001; docent Lund 2008. Har varit pastor i Filadelfiakyrkan i Örebro, 1985–1989 och 2007–2013.
Tel 0708-91 09 18
mikael.tellbe@efk.seHemsida
Ellen Vingren
Lärare Församlingsledarakademin
Teol. kand. Örebro teologiska högskola 2013. Masterstudent i praktisk teologi vid Ansgar Teologiske Høgskole.
Tommy Wasserman
Biträdande rektor för akademin på Örebro Teologiska Högskola, lektor i Nya testamentets exegetik
Biträdande rektor för akademin på Örebro Teologiska Högskola, lektor i Nya testamentets exegetik och ansvarig för internationalisering. Örebro Missionsskolas diplom 2001; MDiv, Örebro Missionsskola 2001; fil dr, Lund 2007; docent, Lund 2010. Professor II i Bibelvetenskap vid Ansgar Teologiske Høgskole.
Tel. 070-365 36 82
tommy.wasserman@efk.se
Fredrik Wenell
Lärare i systematisk teologi
Studier på Örebro Missionsskola 1994-1997; Cand Theol, Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo 2000. Fil. dr 2016. Har tidigare arbetat som pastor och lärare på SALT i Malmö. Konsulent för barn- och ungdomsfrågor på Sveriges Kristna Råd.
fredrik.wenell@efk.se
Hanna Wärlegård
Lärare Församlingsledarakademin, lärare i etik (tjänstledig)
hanna.warlegard@efk.se

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi