Personal Stockholm

Lena-Maria Doss
Studieledare i Stockholm och administratör ALT SC
Lena-Maria har studerat på Pingsts treåriga teologiska utbildning och på Örebro teologiska högskola. Hon har arbetat som pastor inom Pingst samt på PTS (Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium) som institutionssekreterare och mentorsansvarig.
Tel. 070-58 58 189
lena-maria@ALTutbildning.se
Göran Lennartsson
Lärare i exegetik
Teol dr. vid Lunds universitet. Har varit missionär i mellanöstern, pastor inom Pingst och ansvarar nu för dialogprojektet Mötesplats Jerusalem.
Kristine Arapovic Lindetorp
Samordnare och studieledare Stockholm
Tidigare pastor i Korskyrkan Stockholm. Har examen från Kungl. Musikhögskolan och teol kand från Westminster Theological Centre, England (WTC). Läser mastersutbildning vid Chester university.
Tel 073-628 73 51
E-post
Martin Wärnelid
Studieledare i åk 3-4 Stockholm
Martin Wärnelid är pastor och föreståndare i Folkungakyrkan Stockholm. Martin har en fil kand i idéhistoria från Stockholms universitet och en Bachelor i teologi från Oxford University. Han har tidigare arbetat som frilansskribent.
Tel. 0734 - 20 80 20
martin.warnelid@ALTutbildning.se

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi