Personal Stockholm

Lena-Maria Doss
Studieledare i Stockholm och administratör ALT SC
Lena-Maria Doss är studieledare i Stockholm och administratör för ALT SC. Lena-Maria har studerat på Pingsts treåriga teologiska utbildning och på Örebro teologiska högskola. Hon har arbetat som pastor inom Pingst samt på PTS (Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium) som institutionssekreterare och mentorsansvarig.
Tel. 070-58 58 189
lena-maria@ALTutbildning.se
Göran Lennartsson
Lärare i exegetik
Teol dr. vid Lunds universitet. Har varit missionär i mellanöstern, pastor inom Pingst och ansvarar nu för dialogprojektet Mötesplats Jerusalem.
Kristine Arapovic Lindetorp
Studiecentersamordnare Stockholm
kristine.lindetorp@altutbildning.se
Martin Wärnelid
Studieledare i åk 3-4
Martin Wärnelid är pastor och föreståndare i Folkungakyrkan Stockholm, Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. Martin har en fil kand i idéhistoria från Stockholms universitet och en Bachelor i teologi från Oxford University. Han har tidigare arbetat som frilansskribent.
Tel. 0734 - 20 80 20
martin.warnelid@ALTutbildning.se

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi