Personal Umeå

Ulf Dagerbrant
Studiecentersamordnare, lärare i systematisk teologi och etik
Ulf Dagerbrant har studerat vid Korteboskolan samt Göteborgs och Umeå Universitet. Han har varit lärare bl a vid Mariannelunds fhsk, Korteboskolan, PTS samt Umeå Universitet. Ulf är också verksam som pastor i Umeå Vineyard.
Telefon: 073-153 16 11
ulf.dagerbrant@ALTutbildning.se
David Willgren
Studieledare, lärare i Gamla testamentet
David Willgren är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. David har arbetat som pastor inom EFK.
Telefon: 070-497 92 00
david.willgren@ALTutbildning.seHemsidaTwitter

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi