Skolledning

Dan Elofsson
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet, studieledare åk 3-4 i Malmö och lärare i exegetik
Har studerat på SALT samt teol. kand. från Örebro Teologiska Högskola. Magisteruppsats vid Umeå Universitet. Har varit pastor, senast i Pingstkyrkan i Lund.
Tel. 040-37 59 51
Niklas Holmefur
Rektor Örebro teologiska högskola, lärare i missionsvetenskap
Rektor på ÖTH och lärare i missionsvetenskap. Örebro Missionsskolas diplom 1992; MDiv, Örebro Missionsskola 1992; studier i missionsvetenskap, Uppsala Universitet 1994; MA in Aspects of Biblical Interpretation, London Bible College 1999; Teol. dr Uppsala 2016. Har tidigare arbetat som missionär och pastor.
Tel 0706-99 29 35
Ulrik Josefsson
Direktor, studiecentersamordnare Jönköping, lärare i kyrkohistoria
Teol. dr vid Lunds universitet. Har varit pastor inom Pingst, och rektor på Korteboskolan och PTS.
Tel. 08-619 25 69
Tommy Wasserman
Utbildningsledare för teologiska program, lärare i NT och grekiska
Örebro Missionsskolas diplom 2001; MDiv, Örebro Missionsskola 2001; fil dr, Lund 2007; docent, Lund 2010. Professor II i Bibelvetenskap vid Ansgar Teologiske Høgskole.
Tel 019-30 77 51

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi