Tidskriften NOD

Senaste numret av NOD.

Senaste numret av NOD, 2016:2-3.

Från och med augusti kommer tidskriften NOD att drivas av Dagen, med kyrkohistorikern David Nyström som redaktör.

I det nya redaktionsrådets finns ett flertal namnkunniga teologer och skribenter med, såsom Joel Halldorf, Fredrik Wenell, Åsa Molin, Maria Ledstam, Andreas Nordlander, Morten Sager, Stefan Lindholm och Elisabeth Sandlund.

I juni kommer sista numret med den tidigare redaktionen, med temat ”Tro efter Trump”. I augusti kommer första numret av nya NOD, som följer med Dagen och kommer att ha temat ”Att vara människa”.

Läs mer i Dagen

***********************************************************************************************************

Tidskriften NOD är en vidareutveckling av det nyhetsbrev som sedan 1990 getts ut av Forum för tro, kultur och samhälle. Namnet NOD rymmer många betydelser. NOD var det land ”öster om Eden” dit den rotlöse Kain flydde, men är också ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället. Ett fiollocks särskilda resonanspunkter kallas ”noder”. ”Nöd” och ”nåd” ligger nära. Dessutom är nod beteckningen för den del av nattvardsbägaren som prästen greppar om.

Redaktionen leds av Lars Johansson.

För prenumeration eller köp av lösnummer, kontakta receptionen på telefon 019-30 77 50 eller via e-post missionsskolan@efk.se.

Årsprenumeration (4 nr): 265:-
Studentprenumeration: 195:-

Lösnummer: 70 kr/st

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi