Tidskriften NOD

Senaste numret av NOD.

Senaste numret av NOD, 2016:2-3.

Tidskriften NOD är en vidareutveckling av det nyhetsbrev som sedan 1990 getts ut av Forum för tro, kultur och samhälle. Namnet NOD rymmer många betydelser. NOD var det land ”öster om Eden” dit den rotlöse Kain flydde, men är också ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället. Ett fiollocks särskilda resonanspunkter kallas ”noder”. ”Nöd” och ”nåd” ligger nära. Dessutom är nod beteckningen för den del av nattvardsbägaren som prästen greppar om.

Redaktionen leds av Lars Johansson.

För prenumeration eller köp av lösnummer, kontakta receptionen på telefon 019-30 77 50 eller via e-post missionsskolan@efk.se.

Årsprenumeration (4 nr): 265:-
Studentprenumeration: 195:-

Lösnummer: 70 kr/st

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi