NOD om hållbar utveckling

Under temat Hållbar utveckling gör vi nu två nummer av tidskriften NOD fritt tillgängliga i pdf-format:

NOD 2013:1

Helt såld – om ekonomi, konsumtion och gåva (ladda ner som pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOD 2015:2

Mat (ladda ner som pdf)

 

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi