Senaste nummer av NOD

NOD nr 4:2016

Tema: Tro efter Trump

NOD utöver NOD
Detta är sista numret av NOD som utges med Örebro Teologiska Högskola som bas. Vi har fått vara med om sinnesvidgande hjärnstormar och rafflande äventyr då vi, sedan 2004, utifrån begränsade resurser lyckats skruva ihop en tidskrift i 13 årgångar med runt 50 nummer. Varje nytt nummer har varit som ett mirakel, en nåd, ett nodologiskt gudsbevis, som vi sagt. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla redaktionsmedlemmar och skribenter som så ofta och hängivet ställt upp utan ersättning. Ovanligt, minst sagt!

En väldigt viktig förutsättning har också vår formgivare Ingrid Eliasson varit. Ord som snabb, kreativ, flexibel, bildsinne, skärpa och passion har genom hennes arbete fått en tydlig innebörd. Tack också till alla prenumeranter som gjort det möjligt att hålla på. Till sist har tidskriftens fortlevnad ändå blivit en fråga om bristande resurser.  Därför tar tidningen Dagen över som ny ägare och utgivare. Och i augusti kommer första numret av NOD i ny regi. Det är också en nåd att det finns en fortsättning, en NOD utöver den NOD som nu är över.

Bilderna i detta nummer är ett urval av de konstvernissager som varit ett stående inslag i varje nummer.  Verket här intill har skapats av den norska konstnären Laila Kongevold där hon lekt med den traditionella söndagsskolebilden av barnen som går över en trasig bro med en ängel som beskydd. Den som kan koderna drabbas av en känsla av osäkerhet, obehag, oklarhet över vad som saknas, för i Kongevolds version är ängeln utelämnad.

För många kan det kännas som om världen efter Trump lämnar oss mera sårbara, mera oskyddade. Som om skyddsänglarna verkligen försvunnit. Och Trump är bara en del av ett världsläge som är mera instabilt än någonsin tidigare under vår egen livstid.

Men en egenhet som tillskrivs änglar är ju att de oftast faktiskt är osynliga. Vi som arbetat med NOD under dessa år lever med en övertygelse att änglarna trots allt ändå finns där. Eller med ett annat språkbruk: att hoppet långt ifrån är ute.

I detta vårt sista nummer medverkar, som av en händelse, och med viss symbolisk tyngd, skribenter som varit våra föregångare som kristna tidskriftsmakare. Magnus Malm var under många år chefredaktör för tidningen Nytt Liv. Författarna Ylva Eggehorn och Lars Andersson var under ett antal år redaktörer för kulturtidskriften Vår Lösen.

”… och de seglade ständigt.” Som det sägs i sista strofen av Odysséens andra sång.

Från redaktionen

NOD nr 4:2016, Innehåll:

  • NOD utöver NOD introduktion från redaktionen.
  • ATT TOLKA TRUMP. Under det senaste dryga halvåret har försöken att förstå fenomenet Donald J Trump fyllt otaliga spaltmetrar, sändningsminuter och fikaraster. Kan vi tala om mera djupgående förändringar, och hur påverkas Sverige, och finns det trots allt tecken som är hoppfulla? Lars Johansson har frågat några debattörer och krönikörer i etablerade media. Medverkande är Björn Wiman: Kulturchef Dagens Nyheter, Maria Ludvigsson: Ledarskribent Svenska Dagbladet, Johan Hakelius: Chefredaktör för Magasinet Fokus och krönikör i Expressen, Per Svensson: Författare och kulturskribent i Sydsvenskan.
  • LÄNGTAN EFTER SANNING OCH KONSEKVENS. Hur står det till med tilliten och tron på sanning i PR-samhället? Är utvecklingen under senaste året ett tecken på att vi kommit till vägs ände frågar Pekka Mellergård.
  • LÖGN KAN INTE BESEGRAS MED RELATIVISM. Med Trump har den postmoderna dekonstruktionen av alla sanningar brutit sig ut ur det filosofiska finrummet och landat i avlägsna landsortskaféer. Författaren och rereatledaren Magnus Malm söker konturerna av en kyrka som varken suddas ut av samtidens relativism eller drivs av fundamentalismens rädsla till hårdhet och dogmatism.
  • TRO PÅ TRUMP. Förstod vi inte att Donald J Trump var sänd av Gud? Kände vi inte till de profetior om hans valseger som levererats långt i förväg? Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på Dagen, berättar om svenska reaktioner på det amerikanska valet, och om livet som opinionsredaktör och moderator.
  • TRO OCH AMERIKANSK POLITIK. Det kristna stödet till Trump var avgörande i valet. Men hur kunde det ske, och finns andra kristna röster? Dessutom, vilken typ av tro åberopar Trump likväl som Obama? Pekka Mellergård söker svar och spanar efter alternativa förebilder.
  • FRÅN TORG TILL BUBBLA – MED SAMTIDEN I BACKSPEGELN. Tankar om mötets betydelse har varit bärande i Forum för tro och samhälle och NOD. Men förutsättningarna har förändrats, utmaningarna uppgraderats. Lars Johansson ser på nuet via en återblick.
  • DEN EXTRA MILEN – TIDSKRIFTSSMAKANDE SOM KRISTEN PRAKTIK. Det är mödosamt att driva tidskrift. Att just NOD överlevt så länge kan bero på den särskilda kultur och miljö som tidskriften sprungit ur, menar Magnus Nordqvist i en personlig rapport från insidan. Magnus är skribent, biträdande rektor vid Sankt Ignatios Ortodoxa teologiska seminarium och tidigare redaktionsmedlem i NOD.
  • FALLET JESUS. Vem var han? Möt författarna Ylva Eggehorn och Lars Andersson i ett samtal kring dennes kommande Jesusbok, ett tankeexperiment som söker sig bortom kända historiemålningar till något mera skrovligt, okänt och kärvt. Dessutom publiceras ett utdrag ur boken.
  • KONSTEN I NOD. Varje nummer har varit en vernissage där allt ifrån konsthistoriens giganter till etablerade samtida konstnärer och glada amatörer medverkat. Vi riktar ett stort tack till alla som så generöst ställt sina verk till förfogande. I detta nummer har vi gjort ett urval av bilder vi tror fungerar ihop med tema och texter. Bilderna presenteras på en särskild sida och på näst sista sidan finns dessutom en förteckning över de övriga konstnärer som medverkat i NOD.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi