Örebro teologiska högskola

Örebro teologiska högskola (ÖTH) erbjuder utbildning inom teologi och religionsvetenskap. Som fristående högskola ”med enskild huvudman” har ÖTH getts rätt att utfärda examina i det svenska högskolesystemet: Högskoleexamen i Teologi/religionsvetenskap (120hp) respektive Teologie kandidatexamen 180hp. Examensrätten bygger i samtliga fall på omfattande granskningar av utbildningen och skolan. I senaste utvärderingen av Universitetskanslerämbetet fick ÖTH omdömet att utbildningen håller ”hög kvalitet”.

Högskolan erbjuder teologiska program på ett, två eller tre år, samt står för högskolekurserna i den fyraåriga pastors- och ledarutbildningen. Högskoleexamen gäller normalt årskurs 1 och 2 i de två- och treåriga studieprogrammen; Teologie kandidatexamen 180hp erhålls inom ramen för treårig eller fyrårig studiegång. Det ettåriga programmet (teologiskt basår 60hp) ges också som distanskurser.

Efter det teologiska basåret kan studenter välja mellan ett antal inriktningar: Bibelvetenskap (GT/NT), Tro och kyrka, Religionsvetenskap för lärare, Internationell profil (Fältstudier, Erasmusutbyte), Interkulturell profil eller Social-diakonal profil.

Vårt campus i Örebro utgör en god studiemiljö med kunniga och engagerade lärare och forskare. Vi har framför allt spetskompetens i bibelvetenskap och systematisk teologi, men ger också, i samarbete med ett par andra högskolor i Norden, den enda masterutbildningen i praktisk teologi i Sverige. Från hösten 2017 erbjuder vi även masterutbildning i bibelvetenskap och systematisk teologi.

Det finns goda möjligheter att via stipendium genomföra delar av utbildningen utomlands. ÖTH deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med ett flertal lärosäten i Europa och USA. Det är också möjligt att genomföra fältstudier (Minor Field Studies) i något utvecklingsland.

Läs mer under Utbildningar!

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi