Malmö

Studiecenter Malmö finns i Hyllie Park folkhögskola, Elinelundsvägen 55. Här kan du gå hela pastors- och ledarutbildningen inom Akademi för Ledarskap och Teologi. Hyllie Park Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön, FL-kurserna och personalen.

Studenterna möts två dagar i veckan i Malmö, för att följa undervisningen via videokonferens eller på plats, samt för bearbetning i studiegruppen. Två gånger per termin träffas alla studiecentren under tre dagar (ti-to) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon kursgård.

I Malmö har studiecentret nio bärarförsamlingar. Det är Europaporten, Hyllie Park Kyrkan och Immanuelskyrkan i Malmö. I Helsingborg är det Pingstkyrkan och Helsingsborgs husförsamlingsnätverk. Pingstkyrkan i Hässleholm, Pingstkyrkan i Lund, Östermalmskyrkan i Kristianstad, samt Skillinge Missionshus.

Håkan Kenne är studiecentersamordnare, medan Birgitta Rasmusson, Petrus Lilja och Dan Elofsson är studieledare på studiecentret.

 

Fika i Malmö  
Hyllie Park

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi