Örebro

I Örebro kan du läsa det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet samt teologiska program på 1-3 år, fristående kurser, distanskurser och fortbildningskurser. Här finns ett fantastiskt teologiskt bibliotek med drygt 50.000 volymer, rymliga lokaler och närhet till undervisande personal. Örebro universitet finns på ett stenkasts avstånd, liksom Evangeliska frikyrkans Sverigekontor. Det är lätt att ta sig hit med buss från Resecentrum.

Flera församlingar i Örebro med omnejd är engagerade som utbildningsförsamlingar. De tar emot studenter och ger dem möjlighet att ledarträna i konkreta uppgifter samt att pastorer och ledare i dessa församlingar ofta fungerar som mentorer.

Idag arbetar framför allt Hanna Wärlegård (tjänstledig), Josef Bergdahl, Åsa Molin och Ellen Vingren med den fyraåriga pastors- och ledarutbildningen i Örebro. Totalt undervisar ca 15 anställda lärare samt timlärare på de olika programmen och kurserna.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi