Umeå

Studiecenter Umeå ligger i Pingstkyrkan, Kungsgatan 83. Härifrån kan du gå hela pastors- och ledarutbildningen inom Akademi för Ledarskap och Teologi. Dalkarlså Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön, FL-kurserna och personalen.

Studenterna möts två dagar i veckan i Umeå, för att följa undervisningen via videokonferens eller på plats, samt för bearbetning i studiegruppen. Två gånger per termin träffas alla studiecentren under tre dagar (ti-to) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon kursgård.

Bärarförsamlingar för studiecentret i Umeå är Pingstkyrkan i Umeå, Korskyrkan i Umeå, Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd, EFK-församlingen Elim i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Detta är ALTs minsta studiecenter sett till antalet studenter. Det medför att de som läser i Umeå kommer nära varandra och trivseln hos studenterna är hög.

Ulf Dagerbrant är studiecentersamordnare och David Willgren studieledare på studiecentret.

 

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi