Distansutbildning

Komplettera din vardag med studier i teologi

Distansstudier erbjuds för dig som inte kan genomföra studierna på ort och ställe. Distanskurserna är avsedda för dig som är inriktad på ett tydligt ansvarstagande i samhället och i den kristna församlingen.

De kurser som ges på distans motsvarar det första året av de teologiska programmen (ett, två och tre år), vilket också är de högskolekurser som ges de första två åren i det fyraåriga programmet. De kan kombineras med campusstudier för att till exempel få en teologie kandidatexamen.

Varje termin erbjuds någon påbyggnadskurs för dig som läst minst 45 högskolepoäng eller samtliga distanskurser på grundnivå. Utbudet av påbyggnadskurserna är inte upplagt för att nå en viss examen utan är uppbyggt av kurser där vi ser att det finns ett intresse av fördjupning.

Välkommen med din ansökan till distanskurser! Slå dig gärna ihop med någon eller några av dina vänner och läs kursen tillsammans, vilket kan vara mycket stimulerande.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi