Ansökan och behörighet

Ansökan och information

Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 1 november respektive 15 maj. Anvisningar och länk till webbansökan hittar du här.

Ytterligare information ges av Lennart Boström, kursföreståndare för distansprogrammet, tel 019 – 30 77 63, lennart.bostrom@efk.se

 Vem kan läsa distanskurser?

För den som slutat gymnasiet före 2010-01-01:
1. Grundläggande behörighet för högskolestudier
2. Områdesbehörighet 1 till yrkesutbildning inom humaniora/teologi (SV B, Hist A, Samh A)

För den som slutat gymnasiet efter 2010-01-01:
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs för tillträde särskild behörighet enligt Områdesbehörighet 1 (behörighetskurser: Historia A, Samhällskunskap A)

Den som saknar formell behörighet kan göra särskild ansökan om pröving av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen.

Den som saknar standardbehörighet kan antas till distansstudieprogrammet men erhåller då inte intyg på högskolepoäng efter genomförd kurs utan ett allmänt intyg på genomförda studier.

Kurskostnad

Kostnaden per 7,5-poängskurs är 2000 kronor plus kurslitteratur och resor. Avgiften för dubbla kurser är 3000 kr. Den som är högskolebehörig kan efter godkänd examination begära kursavgiften i retur (minus 200 kr/kurs i student- och administrationsavgift) på särskild blankett (finns på sidan Blanketter).

 

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi