Kurser hösten 2017

BV101D Gamla testamentet har träffar i Örebro 1-2/9, 13-14/10 och 17-18/11.

BV101D – Kursplan med litteraturförteckning

KM102D Kyrkohistoria har träffar i Örebro 8-9/9, 20-21/10 och 24-25/11.

KM102D Kyrkohistoria – kursplan med litteraturförteckning

Litteraturen kan köpas via valfri bokhandel, t ex AdLibris.

Här hittar du webbansökan.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi