Övrigt

  • För den som påbörjar sin första distanskurs hålls en introduktion vid terminens första kurstillfälle, fredag kl 15.00-16.
  • Frånvaro kan i undantagsfall beviljas vid ett av tre kurstillfällen per termin. Frånvaron kompenseras efter diskussion med kursläraren eller distansansvarig.
  • Kursplanering för kommande kurs ges vanligen vid avslutningen av föregående kurs och läggs ut här på ALT:s webbplats.
  • När redovisningarna i kursen har godkänts skriver kursläraren in betyg. I studentportalen Studeo kan studenten se vilka kurser som är inskrivna.
  • På kurserna ges enbart betygen godkänd och icke godkänd.
  • Lärplattformen Itslearning används för meddelanden till lärare och medstudenter, samt inlämning av och feedback på arbeten.
  • Sista datum för komplettering av uppgifter i en kurs är två år efter kursens slut.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi