Övrigt

  • För den som påbörjar sin första distanskurs hålls en introduktion vid terminens första kurstillfälle, fredag kl 15.00-16.
  • Frånvaro kan i undantagsfall beviljas vid ett av tre kurstillfällen per termin. Frånvaron kompenseras genom särskild uppgörelse med kursläraren eller distansansvarig.
  • Kursplanering för kommande kurs ges vanligen vid avslutningen av föregående kurs och läggs ut här på distansprogrammets hemsidor.
  • Efter fullgjord och godkänd examination skriver kursläraren in kursen och anger betyg. Studenten kan i studentportalen Studeo se vilka kurser som är inskrivna.
  • Efter att 60 högskolepoäng har slutförts, kan på särskild blankett efterfrågas utbildningsbevis för Teologisk Grundkurs, 60 högskolepoäng. Blanketten ”Utbildningsbevis” finns på sidan Blanketter.
  • Rättade arbeten, intyg, mm, delas vanligen ut vid kommande kurstillfälle.
  • Endast betygen godkänd och icke godkänd ges på distanskurser upp till 60 högskolepoäng.
  • Sista datum för komplettering av uppgifter i en kurs är två år efter kursens avslutning.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi