Planerade kurser

2016 ht Världsreligionerna Bibelteologi 1
2-3/9, 14-15/10, 11-12/11 9-10/9, 28-29/10, 18-19/11
2017 vt Missionsvetenskap Systematisk teologi
20-21/1, 17-18/3, 12-13/5 27-28/1, 24-25/3, 19-20/5
2017 ht GT Kyrkohistoria
1-2/9, 13-14/10, 17-18/11 8-9/9, 20-21/10, 24-25/11
2018 vt NT Etik
19-20/1, 9-10/3, 18-19/5 26-27/1, 16-17/3, 25-26/5
2018 ht Bibelteologi 1 Världsreligionerna
7-8/9, 12-13/10, 16-17/11 14.-15/9, 19-20/10, 23-24/11
2019 vt Systematisk teologi Missionsvetenskap
18-19/1, 22-23/3, 17-18/5 25-26/1, 29-30/3, 24-25/5

 

Distansprogrammet består av åtta kurser på AB-nivå som kan läsas i valfri ordning. Antagning sker varje termin. Normalfallet är att man läser de åtta kurserna på AB-nivå. Den som vill fortsätta studierna kan därefter välja att läsa fördjupningskurser på C-nivå. Viss möjlighet finns dock att inom 60 hp-programmet byta ut ett par kurser mot kurser på C-nivå.

För att erhålla utbildningsbevis 60 högskolepoäng gäller följande: minst 15 hp inom Bibelvetenskap, minst 15 hp inom Tros- och livsåskådningsvetenskap, minst 7,5 hp Kyrko- och missionsstudier och minst 7,5 hp inom Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap. Övriga 15 hp kan läsas inom valfria ämnesområden.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi