Planerade kurser

 

2017 ht GT Kyrkohistoria
1-2/9, 13-14/10, 17-18/11 8-9/9, 20-21/10, 24-25/11
2018 vt NT Etik
19-20/1, 9-10/3, 18-19/5 26-27/1, 16-17/3, 25-26/5
2018 ht Bibelteologi 1 Världsreligionerna
Datum för träffarna i Örebro är ännu inte satta.
2019 vt Systematisk teologi Missionsvetenskap

 

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi