Upplägg

På ALT kan man läsa distanskurser om totalt 60 högskolepoäng, åtta kurser på vardera 7,5 poäng. Dessa åtta kurser motsvarar i princip första året av det två- eller treåriga teologiska heltidsprogrammet, eller de första två årens högskolekurser på det fyraåriga programmet. Skillnaden är att på distans läser man normalt en kurs per termin, vilket gör att studietakten motsvarar kvartsfart (bör motsvara 10-12 studietimmar per vecka). Upplägget är sådant att man kan läsa två kurser per termin, dvs halvtid.

För att erhålla utbildningsbevis för 60 högskolepoäng gäller följande: minst 15 hp inom Bibelvetenskap, minst 15 hp inom Tros- och livsåskådningsvetenskap, minst 7,5 hp Kyrko- och missionsstudier och minst 7,5 hp inom Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap. Övriga 15 hp kan är alltså valfria.

Kurserna kan läsas på olika sätt, antingen som allmänna kurser eller som högskolekurser. I det senare fallet krävs högskolebehörighet.

Studieprogrammet består av följande

  • Obligatoriska undervisningsträffar tre gånger per termin i Örebro med sammanlagt 30 lektioner. Undervisningen varar från fredag kl 16.30 till lördag kl 15. Vissa kurser kan vara något annorlunda upplagda med blandning av internetbaserad undervisning och träffar i Örebro.
  • Inläsning av kurslitteratur, som redovisas på olika sätt, t ex tentamen, referat eller recension, bearbetningsuppgifter eller instuderingsfrågor.
  • Arbeten, t ex PM-skrivande, enskilt eller i grupp via internet och mail.

Eftersom studierna i stor utsträckning bygger på egna litteraturstudier och egen bearbetning förutsätter arbetsformen förmåga till självständigt arbete.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi