Upplägg

Distansprogrammet, 60 högskolepoäng, består av åtta kurser på vardera 7,5 poäng.  Dessa åtta kurser motsvarar i princip första året av det ett-, två- eller treåriga teologiska heltidsprogrammet. Skillnaden är att i distansprogrammet läser man normalt en kurs per termin, vilket gör att studietakten motsvarar kvartsfart (bör motsvara 10-12 studietimmar per vecka). Upplägget är sådant att man kan läsa två kurser per termin, dvs halvtid.

Kurserna genomförs i en rullande cykel med möjlighet att börja när som helst. Företräde ges till sökande för hela distansprogrammet på 60 högskolepoäng, men möjlighet finns också att söka till fristående kurs, dvs enbart söka till en bestämd kurs som ges en viss termin.

Utöver distansprogrammet på 60 högskolepoäng erbjuds också varje termin någon fördjupningskurs för de som är klara med det grundläggande distansprogrammet.  Fördjupningskurserna kan bakas in i distansprogrammet, dock med vissa begränsningar, t ex att man ska läst 45 högskolepoäng i grundprogrammet och eventuell grundkurs inom området.  För att erhålla utbildningsbevis 60 högskolepoäng gäller följande: minst 15 hp inom Bibelvetenskap, minst 15 hp inom Tros- och livsåskådningsvetenskap, minst 7,5 hp Kyrko- och missionsstudier och minst 7,5 hp inom Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap. Övriga 15 hp kan är alltså valfria.

Kurserna kan läsas på olika sätt, antingen som allmänna kurser eller som högskolekurser. I det senare fallet krävs högskolebehörighet.

Studieprogrammet består av följande

  • Obligatoriska undervisningsträffar tre gånger per termin i Örebro med sammanlagt 30 lektioner. Undervisningen varar från fredag kl 16.30 till lördag kl 15. Vissa kurser kan vara något annorlunda upplagda med blandning av internetbaserad undervisning och träffar i Örebro.
  • Inläsning av kurslitteratur, som redovisas på olika sätt, t ex tentamen, referat eller recension, bearbetningsuppgifter eller instuderingsfrågor.
  • Arbeten, t ex PM-skrivande, enskilt eller i grupp via internet och e-post.

Eftersom studierna i stor utsträckning bygger på egna litteraturstudier och egen bearbetning förutsätter arbetsformen förmåga till självständigt arbete.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi