Upplägg

Teologisk grundkurs på distans består av åtta kurser. Varje termin ges två av dessa. Läser man alla åtta kurserna, en per termin, tar det fyra år och motsvarar ett års heltidsstudier. Man kan börja vilken termin som helst. Alla kurser kommer tillbaka efter två år.

Kurserna kan läsas antingen enbart som folkhögskolekurser eller även som högskolekurser. Då motsvarar varje kurs 7,5 högskolepoäng. För att få högskolepoäng för kurserna måste man få godkänt på alla moment, som kan vara t ex hemtentor eller inlämningsuppgifter.

 

Utbildningen består av

  • Obligatoriska träffar tre gånger per termin i Örebro med sammanlagt 30 lektioner. Undervisningen varar från fredag kl 16.30 till lördag kl 15.00.
  • Kurserna har viss undervisning och bearbetning via internet mellan träffarna i Örebro.
  • Inläsning av kurslitteratur. Den redovisas på olika sätt, t ex i referat eller recension, bearbetningsuppgifter eller instuderingsfrågor.
  • Arbeten, t ex PM-skrivande, enskilt eller i grupp. Vi använder lärplattformen Itslearning, som du får tillgång till via skolan.

Studierna bygger på att man själv läser och bearbetar litteratur, så det är viktigt att kunna arbeta självständigt.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi