Fortbildning

Fortbildning inom ALT erbjuder en fantastisk möjlighet att fördjupa dina teologiska kunskaper. Vi har tagit fram flera spännande kurser som hjälper dig som pastor, ledare och teologiskt intresserad att fortsätta ditt livslånga lärande. På fortbildningskurserna möter du kunniga lärare med lång erfarenhet av både teologisk utbildning och djupt engagemang i lokala församlingar.

Hösten 2017

BV257 Fördjupningsseminarium: ”Skapelse, miljö och frälsning” – Ekoteologi i GT och NT

Ekologi, miljö och klimathot – har de något med kristen tro att göra?  Välkommen att gå en seminariekurs på Örebro Teologiska Högskola som handlar om dessa frågor.  Skapelsetexterna i Gamla och Nya Testamentet kommer att stå i fokus tillsammans med olika slags litteratur som berör ekologins utmaningar.

Träffarna i Örebro är koncentrerade till fem onsdag fm (8, 15, 29/11, 13/12, 10/1) och en torsdag fm (18/1).

Förkunskapskrav: 60hp Teologi inklusive BV101 Gamla testamentet, BV102 Nya testamentet och BV103 Bibelteologi 1, eller motsvarande kurser. Kursens examinationsmoment utgörs av aktivt deltagande i seminariesamtal på inläst litteratur samt redovisning av valda fördjupningsarbeten.

Frågor? Kontakta Lennart Boström, lennart.bostrom@altutbildning.se, 070-536 24 68.

Kursplan med litteraturförteckning

Ansök snarast, dock senast 6/11!
Ansökan

 

Våren 2018

Bibelförkunnelse och undervisning i församlingsmiljö (MAL514, 10 hp)
OBS! Masternivå

Denna kurs vill ge fördjupade kunskaper och träning kring hur Bibeln kan vara en viktig och levande källa i församlingens utveckling och fördjupning. Ansvarig är professor Greger Andersson, Örebro.

Kursen bygger på en intensivvecka med undervisning och erfarenhetsutbyte den 15 jan kl 13.00 – 19 jan 2018 kl 12.00. Undervisningen är förlagd till Örebro teologiska högskola.

Du kan läsa kursen på två sätt:

  1. Genom att antas till kursen vid Ansgars teologiska högskola.Veckan förbereds med litteraturläsning och examineras efter kursveckan genom en skriftlig hemuppgift. Förkunskaper: Behörighet att antas till masterstudier.
    Kursavgift 2000 kr exkl. måltider och kaffe.
  2. Genom att bara delta i kursveckans undervisning på Örebro teologiska högskola, utan examination.
    Inga förkunskapskrav.
    Kursavgift 1000 kr exkl. måltider och kaffe.

Mer info och anmälan: Ludvig Svensson, ludvig.svensson@altutbildning.se, 070-536 21 24.

Sista ansökningsdag är 8 januari.

 

BV250 The Book of Revelation
Förkunskaper: 60hp teologi inklusive BV101 Gamla testamentet, BV102 Nya testamentet och BV103 Bibelteologi 1 eller motsvarande kurser. Kursen ges på engelska.
Ett begränsat antal kurstillfällen v. 4-13, tis/ons dagtid.

Kursplan med litteraturförteckning

Sista ansökningsdag 1 december. Ansökan

 

Globalisering, migration och omvärld (TL253)
Förkunskapskrav 60 hp i relevanta ämnen.
Ett begränsat antal kurstillfällen v. 14-23, tis/ons dagtid.

Mer information kommer.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi