Fortbildning

Fortbildning inom ALT erbjuder en fantastisk möjlighet att fördjupa dina teologiska kunskaper. Vi har tagit fram flera spännande kurser som hjälper dig som pastor, ledare och teologiskt intresserad att fortsätta ditt livslånga lärande. På fortbildningskurserna möter du kunniga lärare med lång erfarenhet av både teologisk utbildning och djupt engagemang i lokala församlingar.

F n finns det inga fortbildningskurser att ansöka till.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi