Fortbildning

Fortbildning inom ALT erbjuder en fantastisk möjlighet att fördjupa dina teologiska kunskaper. Vi har tagit fram flera spännande kurser som hjälper dig som pastor, ledare och teologiskt intresserad att fortsätta ditt livslånga lärande. På fortbildningskurserna möter du kunniga lärare med lång erfarenhet av både teologisk utbildning och djupt engagemang i lokala församlingar.

Ledarskap, ledarutveckling och etik

En veckas möjlighet till fortbildning för dig som ledare

Jan-Inge Jensen

Jan-Inge Jensen

Maria Ledstam

Maria Ledstam

Ett hållbart ledarskap handlar mycket om att fördjupas i sitt ledarskap och att träna andra. Denna vecka ger ett unikt tillfälle att under fem dagar möta erfarna lärare, utbyta erfarenheter och praktiskt arbeta med att utveckla goda modeller för ledarskap i den egna kontexten.

Kursveckan genomförs inom ramen för Masterutbildningen i ledarskap och församlingsutveckling som ÖTH driver tillsammans med Ansgars Teologiska Högskola, Kristiansand och Högskolan för Ledarskap och Teologi, Oslo. Veckans undervisning är öppen för dig som har erfarenhet av anställning som ledare och har en grundläggande examen inom teologi eller ledarskap.

Kursen startar måndagen den 8 maj, kl 12.00 med lunch och slutar till lunch fredagen den 12 maj. Flera kvällar innehåller kvällsaktiviteter och möten med olika kristna ledare.

Kostnad: Deltagande i kursveckan: 1 500 SEK

Sista ansökningsdag: 30 april

Ansökan: Kontakta studievägledare.

Schema

Lärare och innehåll:

Jan-Inge Jensen, professor vid Handelshögskolan i Agder Universitet, Norge som i sin forskning specialiserat sig på ledarskap, organisation, entreprenörskap och innovation. Han är också ett långt och djupt engagemang i församling och församlingsarbete. Under denna vecka tar Jan-Inge upp ämnen som en flerdimensionell förståelse av ledarskap och om att leda sig själv och andra.

Mikael Hallenius, fil dr i pedagogiskt arbete och ämnesansvarig för praktisk teologi vid Örebro Teologiska Högskolan. Vid sidan av sin tjänst är han en ofta anlitad talare och arbetar tillsammans med sin hustru som församlingspastor i Möteplatsen, Örebro, Mikael har ett speciellt intresse av att träna nya ledare. I denna kurs undervisar Mikael framför allt kring ledarutveckling och om att forma program för ledarutveckling

Maria Ledstam, är doktorand i etik vid Menighetsfakulteten i Oslo med inriktning på etik i kristna verksamheter. Hon har tidigare arbetat som lärare vid ÖTH och studieledare inom ALT. Tillsammans med Roland Spjuth, docent i systematisk teologi, undervisar Maria om etisk i ledarskap och i kristna verksamheter.

Dessutom kommer Mikael Tellbe, docent i Nya Testamentet, att ge bibliska perspektiv på frågorna. Temat för hans föreläsningar är «konkurrerande eller kompletterande ledarskapsmodeller bland de tidiga kristna i Efesos?

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi