Fortbildning

Fortbildning inom ALT erbjuder en fantastisk möjlighet att fördjupa dina teologiska kunskaper. Vi har tagit fram flera spännande kurser som hjälper dig som pastor, ledare och teologiskt intresserad att fortsätta ditt livslånga lärande. På fortbildningskurserna möter du kunniga lärare med lång erfarenhet av både teologisk utbildning och djupt engagemang i lokala församlingar.

Hösten 2017

BV257 Fördjupningsseminarium: ”Skapelse, miljö och frälsning” – Ekoteologi i GT och NT

Ekologi, miljö och klimathot – har de något med kristen tro att göra?  Välkommen att gå en seminariekurs på Örebro Teologiska Högskola som handlar om dessa frågor.  Skapelsetexterna i Gamla och Nya Testamentet kommer att stå i fokus tillsammans med olika slags litteratur som berör ekologins utmaningar.

Träffarna i Örebro är koncentrerade till fem onsdag fm (8, 15, 29/11, 13/12, 10/1) och en torsdag fm (18/1).

Förkunskapskrav: 60hp Teologi inklusive BV101 Gamla testamentet, BV102 Nya testamentet och BV103 Bibelteologi 1, eller motsvarande kurser. Kursens examinationsmoment utgörs av aktivt deltagande i seminariesamtal på inläst litteratur samt redovisning av valda fördjupningsarbeten.

Frågor? Kontakta Lennart Boström, lennart.bostrom@altutbildning.se, 070-536 24 68.

Kursplan med litteraturförteckning

Ansök snarast, dock senast 6/11!
Ansökan

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi