Profileringar och examen

Profilerade studiealternativ

Det fyraåriga programmet erbjuder en relativt fast studiegång. Det finns dock möjlighet att välja mellan olika profiler under det tredje studieåret: bibelvetenskap språklig profil (endast på plats i Örebro), internationell profil, interkulturell profil och social-diakonal profil. Information om dessa profileringar kommer under våren.

Yrkesprofilering

Vår ambition är att varje student ska få en bred helhetsutbildning med grundläggande allmänkunskaper och mångsidig träning av kompetenser för församlingsledarskap. Under studietiden finns ändå möjligheter för studenten att inom vissa kurser och flexibla fältstudier fördjupa och profilera sin utbildning mot det som är inriktningen för deras kommande tjänst. Det kan gälla barn- och ungdomsarbete, evangelisation och församlingsgrundande, diakoni, själavård, mission, undervisning, församlingsledning mm.

Ett antal kurser och träffar introducerar också studenten i det konfessionella sammanhang som hon/han kan komma att arbeta inom. Akademi för Ledarskap och Teologi samverkar med samfundens kontaktpersoner för församlingstjänster, så att det finns naturliga vägar ut i tjänst för studenterna.

Studenter som är intresserade av tjänst i olika samfund erbjuds möjlighet att hålla kontakt med samfunden under studietiden. Det sker genom möten i samfundsgrupper i samband med de gemensamma utbildningsträffarna, gemensamt deltagande i viss konferens, samt genom att samfundens kontaktperson möter studenterna. Samfundsanknytningen sker också genom utbildningsförsamlingen, samt genom att vissa moment i kurserna ges en samfundsprofilering.

Examen

Det fyraåriga programmet leder fram till en teologie kandidatexamen.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi