Kursplaner 2017-18

Kursutbud 2017-18

Kursplaner

AA231 Självständigt arbete 7,5hp grundnivå 2
AA231 Thesis 75 ECTS
AA231R Självständigt arbete 7,5hp grundnivå 2
AA232 Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA232R Självständigt arbete 15hp grundnivå 2
AA233 Fältstudium 15hp grundnivå 2
AA234 Vetenskaplig teori och metod grundnivå 2

BV101 Gamla testamentet grundnivå 1
BV101D Gamla testamentet grundnivå 1
BV101R Gamla testamentet grundnivå 1

BV102 Nya testamentet grundnivå 1
BV102D Nya testamentet distans grundnivå 1
BV102R Nya testamentet grundnivå 1
BV103 Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV103R Bibelteologi 1 grundnivå 1
BV201 Nytestamentlig grekiska1 grundnivå 2
BV202 Nytestamentlig grekiska 2 grundnivå 2
BV205 Gammaltestamentlig hebreiska grundnivå 2
BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk grundnivå 2
BV212 De poetiska böckerna språklig grundnivå 2

BV216 Kris i Korinth språklig grundnivå 2
BV222 De poetiska böckerna icke-språklig grundnivå 2
BV226 Kris i Korinth med intro till NT-grekiska grundnivå 2
BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse grundnivå 2
BV250 The Book of Revelation first cycle 2
BV257 Ekoteologi i GT och NT grundnivå 2
BV268R Bibelteologi 2 grundnivå 2

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet
FL02 Ledaren, församlingen och samhället
FL03 Ledaren och kommunikationen
FL04 Ledaren i mötet med andra
FL05 Bibeln i församlingslivet
FL06 Människor i möte
FL07 Församlingens identitet och liv
FL08 Ledarskap och teologisk integrering

KM101 Missionsvetenskap grundnivå 1
KM101R Missionsvetenska pgrundnivå 1
KM102 Kyrkohistoria grundnivå 1
KM102D Kyrkohistoria grundnivå 1
KM102R Kyrkohistoria grundnivå 1
KM180 Ledarskap i församling grundnivå 1
KM204R – Församlingens identitet och liv grundnivå 2
KM241 Sveriges kyrkohistoria grundnivå 2
KM243 EFKs historia och teologi grundnivå 2

RR101 Introduktion till teologiska studier grundnivå 1
RR101R Introduktion till teologiska studier grundnivå 1
RR106 Världsreligionerna grundnivå 1
RR106R Världsreligionerna grundnivå 1
RR241 Mötet med nyandligheten grundnivå 2
RR244R Religionspsykologi grundnivå 2
RR280 Kommunikation och konflikthantering grundnivå 2

TL102D Etik grundnivå 1
TL103 Systematisk teologi grundnivå 1
TL103R Systematisk teologi grundnivå 1
TL205R Systematic Theology 2 First cycle 2
TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria
TL207D Kontextuell teologi grundnivå 2
TL208R Systematisk teologi grundnivå 2
TL251R Etik grundnivå 2

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi