Åbo Akademi

Åbo Akademi (ÅA) är det finlandssvenska lärosätet i Finland och det enda svensktalande universitetet i Finland och utanför Sverige. Som universitet har det anor från år 1640, men förstördes i och med Åbo brand 1827. Det nuvarande Åbo Akademi är grundat 1918, kort efter att Finland blivit självständigt. Tack vare en donation fick Akademin 1924 på nytt en teologisk fakultet.

Den teologiska fakulteten utbildar teologie kandidater, teologie magistrar och årligen doktorerar 4-5 personer i teologi. Genom ett avtal mellan Åbo Akademi och Örebro Teologiska Högskola har det nu blivit möjligt för ALT:s studenter att i samarbete med ÅA fortsätta sina studier på avancerad nivå efter en kandidatexamen. Det innebär konkret för dig som studerar eller har studerat på ALT att du inte behöver flytta till Finland för att studera till en masterexamen. Vissa kurser kan innebära en intensiv föreläsningsvecka i Åbo, eller uppsatsseminarium på plats under en dag. Huvuddelen av studierna sköts dock från Sverige, antingen som läskurser, via Skype eller som webbaserade kurser.

Att ansöka

Följande är ett utdrag från ansökningsinformationen: Teologie magisterexamen innebär en specialisering i teologi. Som studerande får du fördjupade teori- och metodkunskaper inom ett av de teologiska forskningsämnena och lär dig att självständigt använda dessa kunskaper i en kritisk analys, tolkning och bearbetning av komplexa företeelser i ett mångkulturellt samhälle. Efter utbildningen kan den studerande aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom det egna ämnet eller arbeta med kvalificerade religionsvetenskapliga och teologiska frågeställningar i samverkan med andra yrkesgrupper, även internationellt.

Utbildningslinjen i teologi har följande forskningsämnen: religionsvetenskap, gammaltestamentlig exegetik, judaistik, nytestamentlig exegetik, kyrkohistoria, dogmatik, teologisk etik med religionsfilosofi och praktisk teologi.

För att ansöka till masterstudier krävs att du har en kandidatexamen eller är på väg att avsluta kandidatstudier. Du gör själv en formell ansökan till Åbo Akademi men innan du ansöker ska du meddela studievägledare på Örebro teologiska högskola.

Sista ansökningsdatum för masterstudier vid Åbo Akademi är 5 april. Den som då inte har en färdig kandidatexamen kan ändå söka och komplettera med sitt kandidatbetyg i efterhand, dock senast den 8 juni.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi