Ansgar Teologiske Högskole

Masterutbildning i ledarskap och församlingsutveckling

Ledarskap i församling förutsätter ständig fördjupning och utveckling. Vi är därför mycket glada att vi sedan ett par år utvecklat en masterutbildning som är skräddarsydd för dig som står i eller vill arbeta med församlingsledarskap. Genom samverkan mellan Ansgars Teologiska Högskola (ATH), Kristiansand, Högskolan för ledarskap och teologi (HLT), Oslo och Örebro Teologiska Högskola finns nu en unik möjlighet att till fördjupade studier som bygger vidare på tidigare grundutbildning.

Utbildningen är uppbyggd så att den ska passa dig som står i församlingstjänst. Masterexamen omfattar två års heltidsstudier (120 hp) men läses normalt på halvfart med tre kurser omfattande 10 hp varje läsår. Utbildningen avslutas med en större masteruppsats. Den stora delen av studierna sker på distans men varje kurs omfattar en intensivvecka då studenter och lärare möts på de tre olika medverkande skolorna. På dessa veckor möter du förutom ämnesansvariga lärare från de olika skolorna också församlingsarbetare från såväl Sverige som Norge. Tillsammans ger detta dig både nya kunskaper inom området och möjlighet till att fördjupa din erfarenhet och praxis. Speciellt vikt läggs vid hur du som ledare driver förändringsprocesser.

Mer information om studiegång, ansökan m.m. finns hos Ansgars teologiska högskola.

Kursvecka i Örebro 15/1 – 19/1 2018 (OBS! ÄNDRADE DATUM)

Bibelförkunnelse och undervisning i församlingsmiljö (MAL514, 10 hp)
Denna kurs vill ge fördjupade kunskaper och träning kring hur Bibeln kan vara en viktig och levande källa i församlingens utveckling och fördjupning. Ansvarig är professor Greger Andersson, Örebro.

Kursen bygger på en intensivvecka med undervisning och erfarenhetsutbyte den 15 jan kl 13.00 – 19 jan 2018 kl 12.00. Undervisningen är förlagd till Örebro teologiska högskola.

Du kan läsa kursen på två sätt:

  1. Genom att antas till kursen vid Ansgars teologiska högskola.Veckan förbereds med litteraturläsning och examineras efter kursveckan genom en skriftlig hemuppgift. Förkunskaper: Behörighet att antas till masterstudier.
    Kursavgift 2000 kr exkl. måltider och kaffe.
  2. Genom att bara delta i kursveckans undervisning på Örebro teologiska högskola, utan examination. Inga förkunskapskrav.
    Kursavgift 1000 kr exkl. måltider och kaffe.

Mer info och anmälan: Ludvig Svensson, ludvig.svensson@altutbildning.se, 070-536 21 24.

Sista ansökningsdag är 8 januari.

Studenterna på masterprogrammet våren 2017 under en intensivvecka på Örebro Teologiska Högskola.

Studenterna på masterprogrammet våren 2017 under en intensivvecka på Örebro Teologiska Högskola.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi