Ansgar Teologiske Högskole

Masterutbildning i ledarskap och församlingsutveckling

Ledarskap i församling förutsätter ständig fördjupning och utveckling. Vi är därför mycket glada att vi sedan ett par år utvecklat en masterutbildning som är skräddarsydd för dig som står i eller vill arbeta med församlingsledarskap. Genom samverkan mellan Ansgars Teologiska Högskola (ATH), Kristiansand, Högskolan för ledarskap och teologi (HLT), Oslo och Örebro Teologiska Högskola finns nu en unik möjlighet att till fördjupade studier som bygger vidare på tidigare grundutbildning.

Utbildningen är uppbyggd så att den ska passa dig som står i församlingstjänst. Masterexamen omfattar två års heltidsstudier (120 hp) men läses normalt på halvfart med tre kurser omfattande 10 hp varje läsår. Utbildningen avslutas med en större masteruppsats. Den stora delen av studierna sker på distans men varje kurs omfattar en intensivvecka då studenter och lärare möts på de tre olika medverkande skolorna. På dessa veckor möter du förutom ämnesansvariga lärare från de olika skolorna också församlingsarbetare från såväl Sverige som Norge. Tillsammans ger detta dig både nya kunskaper inom området och möjlighet till att fördjupa din erfarenhet och praxis. Speciellt vikt läggs vid hur du som ledare driver förändringsprocesser.

Mer information om studiegång, ansökan m.m. finns hos Ansgars teologiska högskola.

Studenterna på masterprogrammet våren 2017 under en intensivvecka på Örebro Teologiska Högskola.

Studenterna på masterprogrammet våren 2017 under en intensivvecka på Örebro Teologiska Högskola.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi