Missionsinstitutet

Missionsinstitutet (MI) i Örebro driver idag den missionärsförberedande utbildningen PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier) samt arrangerar kurser och konferenser.

Från 1 juli 2017 kommer Missionsinstitutet inte längre att finnas kvar i sin nuvarande form. Mer information kommer när beslut om MI:s framtid är fattade.

Kontakt: Ida Eriksson, ida.eriksson@efk.se, tel 070-536 23 96.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi