Teologiskt program 120 hp

Utbildningen Teologiskt program 120 hp vänder sig till dig som vill ha grundläggande teologiska kunskaper för att på ett bra sätt kunna ta ansvar i församling/kyrka eller samhällsarbete. Många som läser 120 hp gör det som en del av utbildningen till lärare, journalist, kulturarbetare eller något närliggande yrke. Vissa börjar sina studier med 120 hp för att pröva på längre teologiska studier. Detta program ges endast som campusstudier i Örebro.

Det tvååriga teologiska programmet erbjuder en omfattande och systematisk bibelkunskap samt en grundläggande orientering i teologiska ämnesområden. I vår studieordning har du möjlighet att välja inriktning mot Bibelvetenskap (GT/NT), Tro och kyrka eller Religionsvetenskap för lärare.

Utbildningen leder fram till Högskoleexamen i Teologi om 120 hp.

Studiegång Teologiskt program 120hp 17-18

 

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi