Teologiskt program 180 hp

Utbildningen Teologiskt program 180 hp vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi för att på ett bra sätt kunna ta ansvar i församling/kyrka eller samhällsarbete, eller för att förbereda dig för vidare teologiska studier. Detta program ges endast som campusstudier i Örebro.

Det treåriga programmet erbjuder en omfattande och systematisk bibelkunskap samt en grundläggande orientering i teologiska ämnesområden. Programmet rymmer följande profiler: Bibelvetenskap (GT/NT), Tro och kyrka, Internationell profil (Fältstudier/utbytesstudier), Interkulturell profil och Social-diakonal profil.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180 hp.

Studiegång Teologiskt program 180hp 17-18

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi