Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Bilden visar en del av en annan dödahavsrulle ("Stora Jesajarullen" 1QIsaᵃ).

Fragment av ett 2000 år gammalt profetmanuskript har hittats vid Döda havet

17 mars 2021

På 1940-talet gjordes ett av de handskriftsfynd som fått störst betydelse för studiet av Gamla testamentets texter och andra templets judendom. I elva grottor i Qumran, nära döda havet, hittades över 1000 manuskript med både bibliska och andra texter som kunde dateras från ca. 250 f.Kr. till 70 e.Kr. Här fick forskare helt plötsligt en plats på första parkett i studiet av den spännande tid då många av Bibelns texter kanoniserades och stabiliserades. Fynd gjordes dock inte bara i Qumran, utan även på andra platser. En av dem var Naḥal Ḥever där ett antal grottor också visade sig innehålla manuskript. Åren har nu gått, och trots flera försök har få framsteg gjorts. Därför är det nu spännande att nyheten når oss att nya fragment hittats i en av grottorna i Naḥal Ḥever.

 

Inom ramen för en statligt sanktionerad utgrävning har nämligen flera nya fynd gjorts. Grottan, som alltså finns i Naḥal Ḥever, gavs tidigt namnet ”The Cave of Horror”. Anledningen är att bland det första man upptäckte i den var ett 40-tal skelett. Hit hade alltså judar flytt och dött under den revolt mot romarriket som går under namnet Bar Kokhba-upproret, ett uppror som ägde rum från år 132 till 135 e.Kr., vilken innebär att handskriftsfynden alltså kan dateras till tiden innan detta. De fragment som nu hittats utgör sannolikt en del av ett manuskript som är känt sedan tidigare. Manuskriptet, som påträffades 1952, går under den tekniska beteckningen 8ḤevXIIgr, där 8 är grottans nummer, Ḥev är en förkortning av Naḥal Ḥever, XII visar att det handlar om en rulle som innehåller delar av de tolv ”småprofeterna", och gr betyder att rullen är skriven på grekiska. Att man nu hittar dessa fragment är mycket spännande, eftersom liknande fynd alltså inte gjorts på över 60 år!

 

Fragmenten innehåller delar av Sakarja och Nahum, och eftersom de är skrivna på grekiska blir de inte bara intressanta för forskningen på Gamla testamentets böckers tillkomst, utan också för studier av den grekiska översättningen Septuagintas historia. Det är känt sedan tidigare att den grekiska texten har reviderats ett antal gånger av både judar och kristna (den oreviderade septuagintatexten brukar kallas för "Old Greek"). När det gäller denna handskrift representerar den en judisk revision efter hebreiska handskrifter som bland forskare kallas kaige, och det verkar som att de nya fragmenten innehåller åtminstone en ny textvariant.

 

En mycket intressant detalj är också att gudsnamnet JHVH (det så kallade tetragrammaton) i detta manuskript inte är skrivet med grekiska bokstäver, inte ens med hebreiska, utan med de äldre, paleohebreiska bokstäverna. Under slutet av andra templets tid var det nämligen vanligt att undvika att uttala gudsnamnet, och det finns intressanta exempel i Qumran på hur en skrivare lämnat luckor i den bibliska texten där JHVH skulle stå, så att en senare skrivare sedan kunde komma och fylla i dem med gudsnamnet, som också här ibland skrevs med det paleohebreiska alfabetet. Kanske var denna andra skrivare särskilt utbildad för att kunna hantera det heliga namnet. Detta tillvägagångssätt får sedan en parallell i de kristna handskrifterna där olika heliga namn (så kallade "nomina sacra") såsom Gud, Herre, Jesus och Kristus skrivs på ett speciellt sätt. Många forskare tror att kristna skrivare tagit över och utvecklat detta från judiska skrivare.

 

Även om manuskriptfragmenten i sig sannolikt inte kommer att revolutionera studiet av profetböckerna (även om fragmenten verkar innehålla en ny textvariant), eftersom de utgör en del av en redan känd rulle, är upptäckten intressant för att forskare hittat fragmenten där de legat orörda i nära 2000 år – i sitt arkeologiska sammanhang (övriga dödahavsrullar hittades av beduiner) – vilket ger nya möjligheter att se hur de påverkats fysiskt i själva grottan. Bland de nya spännande fynden har man också hittat en mycket välbevarad artefakt, unik i sitt slag. I ett annat arkeologiskt lager i grottan grävde man nämligen fram en närmast intakt gammal flätad korg, och den preliminära dateringen är att den skulle vara så gammal som runt 10.000 år! Det skulle i så fall vara den äldsta kompletta korg som hittats. I grottan hittades också ett antal mynt med inskriptionen ”År ett av Israels återlösning” (syftandes på Bar Kokhbas-upproret), samt ett skelett från ett barn som daterats till att vara runt 6000 år.

 

Vi ser med spänning fram emot fortsatta analyser av dessa fynd, och vem vet, kanske kommer ännu fler manuskript att hittas snart?

 

David Davage, docent, lektor Gamla testamentet

Tommy Wasserman, professor i Nya testamentets exegetik

 

Vill du läsa mer kan vi rekommendera:

https://www.jpost.com/archaeology/israel-finds-2000-yr-old-biblical-manuscripts-662148?fbclid=IwAR27t8VevuxQj2MdmFaoe7Vyi3izq6D3y3EN7SxjqA8C1qfpcvDW81KrAsk

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/experten-om-fyndet-valdigt-viktigt-for-forskningen