FRIFO-konferens 8-9 februari 2018

FRIFO-konferens 8-9 februari 2018

FRIFO-konferens: Religion, tro och kyrka i mötet mellan forskning och praktik

Religion, tro och unga i ett pluralistiskt samhälle

Konferensen ger utrymme för ett möte mellan forskare och praktiker i frågor som rör religion, tro och unga. Konferensen öppnar för ett samtal om, och analys av, frågor som kan handla om ungas förändrade livsmönster, värderingar och medieanvändning. Konferensen vill särskilt diskutera vilka konsekvenser förändrade förutsättningar på såväl individ- som samhällsnivå får för unga människors förståelse av religion och tro samt ungas förhållande till religiösa praktiker.

Konferensen har tre olika former av samlingar: Två inbjudna keynote-föreläsare, praktiknära seminarier och forskningspresentationer:

  • Keynotespeaker är associate professor Andrew Root från Luther Seminary i St. Paul samt pastor Audrey Warren of First United Methodist Church Of Miami. Root har skrivit och arbetat med frågor i relation till kyrkligt ungdomsarbete. Root är en uppskattad föreläsare som både verkar inom akademin och i lekmannasammanhang. För mer info se www.andrewroot.org. Warren är en dynamisk präst och utbildare och har bland annat arbetat med och skrivit om Fresh expressions.www.firstchurchmiami.org/our-pastors-bio/
  • I de praktiknära seminarierna eftersträvar vi ett möte mellan forskare och de som arbetar med unga i olika sammanhang. Seminarierna består av paneler som utgörs av 3-6 deltagare där var och en får möjlighet att utifrån sin horisont inleda ca 5 minuter var kring ett specifikt tema. Ett samtal tar därefter plats. Panelerna består av både praktiker och forskare.
  • Konferensen kommer också att innehålla forskarpresentationer. Presentationerna innehåller en femton minuters presentation av texten och en tio minuters diskussion med en huvudrespondent. Alla forskare inbjuds att skicka in sin text för eventuell publicering i en antologi som efter konferensen kommer ges ut i THS skriftserien Tro & Liv. Vid ett stort antal texter kommer ett urval att göras.

Viktiga datum:

Deadline för abstract och föreslagna praktiknära seminarier sänds till frifo2018@ths.se senast 11 augusti 2017.
Besked ges i slutet av september 2017.
Deadline för färdigt paper: 1 december 2017.

Konferenskostnad: 500 kr.

Anmälan för samtliga deltagare är öppen till 1 december 2017.
Länk till anmälningsformulär >>

Arrangörer: FRIFO i samarbete med Teologiska högskolan Stockholm, Equmeniakyrkan, Örebro Teologiska Högskola och Sveriges kristna råd

 

Write a post

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.