ALT-lärare om #metoo

ALT-lärare om #metoo

Greger Andersson och Roland Spjuth, båda lärare på Akademi för ledarskap och teologi, skriver en debattartikel i Göteborgsposten om etik utifrån #metoo-kampanjen.

Etiska regler i all ära – men hur ska vi se till att de följs?

DEBATT Metoo-kampanjen får inte stanna vid att avslöja sexuella kränkningar och övergrepp. Den behöver följas upp av ett fördjupat samtal om etik och moral och de motstridiga krafter som påverkar oss i vår strävan att bli de goda människor vi önskar vara, skriver docent Roland Spjuth och professor Greger Andersson.

Läs hela artikeln på http://www.gp.se/nyheter/debatt/etiska-regler-i-all-%C3%A4ra-men-hur-ska-vi-se-till-att-de-f%C3%B6ljs-1.5065913.

 

Comments are closed.