Bibelfestival!
07 Mar 2018

Bibelfestival!

Bibelfestivalen 2018 kommer vara i Örebro den 5-6/10.

Årets tema är: “Den stora berättelsen.” Genom förkunnelse, seminarier, musik, workshops, drama, teotalks m m vill vi lyfta Bibelns budskap och relevans för vår tid. Mer info kommer efter hand.

Bibelfestivalen är ett samarrangemang mellan Akademi för ledarskap och teologi, Bibeln idag, Bibelsällskapet, Brickebergskyrkan, Filadelfiakyrkan i Örebro, Svenska Evangeliska Alliansen, Svenska Folkbibeln, Svenska kyrkan i Örebro och Örebro teologiska högskola.

 

Comments are closed.