Bibelfestivalen 5-6 okt!
07 Mar 2018

Bibelfestivalen 5-6 okt!

Välkommen på bibelfestival!

Hösten 2016 arrangerade Örebro Teologiska Högskola tillsammans med Svenska Bibelsällskapet, Svenska Evangeliska Alliansen, Folkbibeln, Akademi för ledarskap och teologi samt kyrkorna i Örebro en bibelfestival med temat ”Nästa generations bibelläsare”.  Tanken bakom Bibelfestivalen är att få en bred ekumenisk samling kring frågor som rör bibelbruk, bibelläsning och bibelspridning. Det blev en lyckad festival med närmare 250 deltagare.

Nu planerar vi för en ny Bibelfestival 5–6 oktober 2018. Temat för i år blir: ”Den stora berättelsen.”

Liksom föregående festival kommer olika bibelskolor (bl a Götabro bibelskola, Bibelskola Livskraft, Mariannelunds folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola) att finnas med. De får speciell undervisning av några av skolans lärare på eftermiddagen fredag 5 okt.

Fredag kväll kommer att innehålla såväl gudstjänst, nattvard, lovsång, konsert och olika stationer för skapande workshops. Lördagen försätter sedan med undervisning, seminarier, teotalks och workshops. Exempel på några av de många ämnen som kommer att tas upp är ”Gamla testamentets berättelse på 60 minuter”, ”När den stora berättelsen blir min”, ”Svåra berättelser: Om våldet i Bibeln”, ”Förklara och försvara berättelsen: Om apologetik”, ”Funkar berättelsen? Om skillnaden mellan livet och löftena”, ”Den största storyn: Bibeln och filmen”, ”Djupdykning i berättelsen: Hur studera jag Bibeln?” och ”Sjunga berättelsen: Skriva musik med Bibeln”.

Vi avslutar med en gemensam gudstjänst i Brickebergskyrkan på lördag kväll 18.15.

Alla samlingar hålls på Örebro Teologiska Högskola/Brickebergskyrkan.

Medverkande: Åsa Molin, Lina Skoghäll, Olof Edsinger, Mikael Tellbe, Olof Brandt, Ellen Vingren, Moni Höglund, Henrik Steen, Jacob Rudenstrand, Anna Enberg, Fredrik Wenell, Ludvig Svensson, Petra Hellsing, Christer Pettersson, Leila Höglind, Anders Blåberg, Sara Mörling, Jonas Dagson, David Willgren, Omid Pashbak, Felicia Fereira, Rebecka Werner, Tony Larsdal, Theodor Lindh, Jennie Wahlström, Lars Johansson, och många fler.

För mer info och anmälan: bibelfestivalen.se

 

Comments are closed.