Rapport från forskningskonferens

Rapport från forskningskonferens

In English

På ALT är vi stolta över att ha både tydligt församlingsfokus och akademisk spets. Flera av våra lärare är internationellt erkända forskare, och två av dem, Mikael Tellbe och Tommy Wasserman, arrangerade den 8–9 mars 2018 forskningskonferensen Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity. Konferensen hölls på Örebro teologiska högskola (ÖTH), som är en del av ALT, och syftet var att få till ett fördjupat och initierat samtal kring hur inte minst Nya testamentet talar om helande och exorcism. Konferensen samlade ett 50-tal deltagare, forskare, studenter och pastorer från Sverige, Norge, England, Skottland och USA, och enligt Steve Walton, en av huvudtalarna, var detta en av de bästa konferenser han deltagit i på mycket länge.

Mikael Tellbe och Niklas Holmefur (rektor på ÖTH) inledde med att hälsa föreläsare och deltagare välkomna. Dagens första anförande hölls sedan av Lena-Sofia Tiemeyer (University of Aberdeen). Hon föreläste om hur man i Sakarja 5:1–4 gjorde sig av med ondska (Tiemeyer kallade det för ”toxic waste”) genom att bokstavligen dumpa det på en avlägsen plats. Greger Andersson, lärare på ALT och professor vid Örebro Universitet gav en respons.

Upplägget på konferensen var att varje föredrag följdes av en respons som fångade upp saker ur föredraget som var intressant att reflektera vidare kring, och sedan öppnades möjligheten för samtliga deltagare att ta del av samtalet. Tiemeyers paper blev ett bra exempel på när sådana samtal fungerar som bäst. Det var kreativt och konstruktivt, och kom att slå an tonen för konferensen som helhet.

Efter Tiemeyer följde ett föredrag av Cecilia Wassén (Uppsala Universitet). Hon reflekterade över hur man bäst förstår den orenhet som Jesus talar om när han talar om orena andar. Här gavs en god översikt över relaterade texter från inte minst Qumran, som användes för att teckna ett sammanhang i vilket Jesu ord bäst kunde förstås. Respons gavs av David Willgren (ALT).

Övriga talare under torsdagen var Karl Olav Sandnes (Det teologiske menighetsfakultet, Oslo), som talade om Jesus som mirakelgörare och fick respons av Gunnar Samuelsson, och sist ut var Susan R. Garrett från Louisville Presbyterian Theological Seminary, som hade den intressanta rubriken ”The Miracle that Jesus Cannot Do”. Vilket mirakel var det? Enligt Garrett handlade det om att öppna människornas sinnen. Hon visade hur Markusevangeliet talar om hur människorna som hörde Jesus inte förstod hans budskap, inte ens lärjungarna, trots att Jesus hade som avsikt att avslöja detta för dem (Mark 4:11–12). Respons gavs av Mikael Tellbe (ALT), som utöver sina egna kommentarer också läste upp en skriven respons från Anna Runesson, som tyvärr inte kunde närvara.

Huvudföredragen följdes av ett antal kortare paper, och på kvällen bjöds det sedan på en trevlig buffé med specialdesignade tårtor som dessert. På den ena kunde man se konferensprogrammet, och på den andra ett antikt manuskript – ”The Curative Gospel of Matthew”. Vill du höra Tommy berätta om detta manuskript – kika in på vår Facebooksida! Där finns också fler bilder från konferensen. Dagen avslutades med livemusik.

Konferensens andra dag inleddes med Larry Hurtado (University of Edinburgh), som talade om hur Jesu namn användes för att driva ut demoner och onda andar i den tidiga kristna kyrkan. Respons gavs av James Starr (Johannelunds teologiska högskola). Sedan tog Sigurd Grindheim (Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo) vid och talade om exorcism och förlåtelse, med efterföljande respons av Tobias Hägerland (Göteborgs Universitet). Det näst sista föredraget hölls av Steve Walton (Trinity College, Bristol). Han diskuterade det märkliga att Paulus tystar en flicka med spådomsande i sig i Apg 16:16, trots att det hon säger är sant, och föreslog att den kunde läsas i ljuset av Jesu tystande av en oren demon i Luk 4:33–37. Respons gavs av Rikard Roitto (Teologiska högskolan, Stockholm). Sist ut var Tommy Wasserman (ALT/ÖTH), som visade hur berättelserna om Jesu liknelser hamnade i fokus genom bruket av paratexter i tidigkristna evangeliemanuskript, samt hur de avbildades i tidig kristen konst. Han fick respons av James Kelhoffer (Uppsala Universitet).

Konferensen, som finansierades med bidrag från Vetenskapsrådet (VR), var mycket uppskattad, både till innehåll och organisation. Det framkom i den avslutande diskussionen, där man uttryckte tack till Tellbe och Wasserman, samt till Ludvig Svensson (ALT) som gjort en stor insats i både planering och genomförande. Vill du se mer av vad Steve Walton tyckte? Ta en titt på videoklippet som finns på vårt Instagramkonto (@altubildning).

Föredragen från konferensen kommer att nu att bearbetas och ges ut i en samlad volym i den prestigefyllda serien WUNT (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament), som publiceras av det tyska förlaget Mohr Siebeck. Redaktörer för volymen blir Mikael Tellbe, Tommy Wasserman och Ludvig Svensson.

Konferensen blev ett fint exempel på den akademiska spetskompetens som finns på ALT, och vill du vara säker på att du inte missar nästa konferens – se till att du följer oss på sociala medier! Vi tackar alla deltagare och medverkande och ser fram emot fortsatta samtal kring teologi och församling. Vi gör ALT tillsammans!

Bildspel från konferensen:

 

Se film från konferensen:

 

 

 

 

Comments are closed.