Forskningskonferens om Psaltaren

På ALT bedrivs forskning på hög internationell nivå, och personalen är med i flera olika nätverk av forskare världen över. Ett exempel på detta är att en av våra lärare, David Willgren, ingått i ett forskarteam som tagit initiativ till och planerat en internationell forskningskonferens om Psaltaren – ”Intertextuality and the Formation of the Psalter” – som hölls på Ludwig-Maximillian-Universitetet (LMU) i München den 13–14 april 2018.

Konferensen samlade ett fyrtiotal personer och totalt elva presentationer hölls som på något sätt anknöt till metodfrågor i psalmstudiet. Konferensen hade tre huvudsektioner: “Methodical Reflections”, “Theological Perspectives” och “Compositional Connections”, och den första sektionen inleddes med två metodorienterade paper. David anknöt till sin tidigare forskning på Psaltaren, och talade om ”A Teleological Fallacy in Psalms Studies? Decentralizing the ’Masoretic’ Psalms Sequence in the Formation of the ’Book’ of Psalms”. Fokus var på hur metoder för rekonstruktion av Psaltarens tillkomst ofta präglats av anakronism och föreställningar kring fixerade psalmsekvenser, samt hur dessa utmanades av inte minst manuskripten från Döda havet.

Föredraget följdes av diskussion, något som var återkommande för alla föredrag, och sedan presenterade Alma Brodersen (München, Tyskland) papret ”Quellen und Intertextualität: Methodische Überlegungen zum Psalterende”, där hon gav förslag på kriterier för bedömning av intertextuella samband mellan texter, samt visade hur detta relaterade till psalmsekvenser i MT, LXX och DSS.

Efter en paus följde sedan två ytterligare metodorienterade paper. Johannes Bremer (Bochum, Tyskland) talade över ”Armentheologie und Intertextualität. Ein Beitrag zum Zusammenspiel von Thema, Textbezügen und Psalterentstehung”, och Johannes Schnocks (Münster, Tyskland) analyserade identitetskonstruktion i slutet av den sekvens i Psaltaren som ofta benämns som den första davidspsaltaren: ”Psalm 40 und die Konstruktion von individueller und kollektiver Identität in der Schlusskomposition des ersten Davidpsalters”. Dagen avslutades med en övergripande metoddiskussion, följt av en gemensam middag vid en närliggande restaurang.

Dag två inleddes med fokus på teologiska perspektiv. Markus Saur (Bonn, Tyskland) lyfte frågan om relationen mellan kungapsalmer och JHVH malak-psalmer (”Der gerechte König. Überlegungen zum Zusammenhang von Königs- psalmen und Jhwh-König-Psalmen”), ett föredrag som följdes av Nancy Rahn (Bern, Schweiz), som talade om Guds rike i Ps 145: ”Gottes Königtum verdichtet und entfaltet. Psalm 145 in verschiedenen Kontextualisierungen”.

Efter en kaffepaus presenterade sedan Martin Leuenberger (Tübingen, Tyskland) en analys av sionsteologin i Ps 46, 48 och 76 i relation till redaktionskritiska aspekter (”Eine zionstheologische Fortschreibung in Psalm 46, 48 und 76. Intertextuelle Befunde und redaktionsgeschichtliche Folgerungen”) där han bland annat gav en god översikt över olika sätt att definiera intertextualitet, och sektionen avslutades med Friederike Neumann (Oldenburg, Tyskland), som fokuserade på hur traditioner ur tolvprofetboken använts i Ps 147, och hur en analys av dessa kunde ge viktiga ledtrådar för en rekonstruktionen av slutfaserna av Psaltarens tillkomst (”Ein Loblied Jerusalems. Der theologiegeschichtliche Hintergrund von Psalm 147 und dessen Bedeutung für die Entstehung des Psalters”).

Konferensens sista del innehöll tre paper som fokuserade på kompositionshistoriska aspekter. Först ut var Bernd Janowski (Tübingen, Tyskland), som presenterade en analys av Ps 8 inom ramen för Ps 3–14, sedan talade Friedhelm Hartenstein (München, Tyskland) över kompileringen av Pss 15–24, och avslutningsvis analyserade Kathrin Liess (Bochum, Tyskland) Pss 25–34 ur ett synkront perspektiv.

Det var en mycket lyckad konferens med goda samtal. Konferensen finansierades av LMUs ”Graduate School Distant Worlds”, samt det gemensamma doktorandprogrammet i teologi vid universiteten i Basel, Bern och Zürich, och föredragen kommer att publiceras i en samlad volym i serien FAT II (Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe), som publiceras av det tyska förlaget Mohr Siebeck. Redaktörer för volymen blir Alma Brodersen, Friederike Neumann och David Willgren.

Bildspel från konferensen:

 

Comments are closed.