Sök till masterutbildning senast 1 augusti!

Ledarskap i församling förutsätter ständig fördjupning och utveckling. Sedan några år tillbaka ger vi därför en masterutbildning i ledarskap och församlingsutveckling tillsammans med  Ansgars Teologiska Högskola i Kristiansand och Högskolan för ledarskap och teologi i Oslo.

Utbildningen är uppbyggd för att passa dig som arbetar i församling. Masterexamen omfattar två års heltidsstudier (120 hp) men läses normalt på halvfart med tre kurser om 10 hp vardera per läsår.  Större delen av studierna sker på distans, men i varje kurs ingår en intensivvecka då studenter och lärare möts på någon av de medverkande skolorna.

Du behöver ha en teologie kandidatexamen för att antas till utbildningen.

Mer information om kurser, kostnader och ansökan

”Masterutbildningen i ledarskap och församlingsutveckling har givit mig som församlingsledare många viktiga och nödvändiga redskap. Utbildningen erbjuder en dynamisk studiemiljö med goda möjligheter till att forma kursinnehållen efter egen önskan. Jag rekommenderar denna utbildning för alla församlingsledare som vill ta nästa steg i sitt ledarskap.”
Henrik Åström, pastor i Pingstkyrkan i Lund (bilden ovan)

 

Comments are closed.