Kursdag 11/9: Vad är ett äktenskap? – Om äktenskapsteologi i vår tid
12 Jun 2018

Kursdag 11/9: Vad är ett äktenskap? – Om äktenskapsteologi i vår tid

Synen på hur vi lever i samhället har förändrats mycket de senaste årtiondena, ofta genom omedvetna förskjutningar i praktiken. Den här dagen sätter vi sökljuset på äktenskapet – hur dess samhälleliga position och funktion förändrats och vad äktenskapet i teologisk mening är. Har vi som kyrka något särskilt att säga om äktenskapet som ingen annan säger? Dagen kommer också bidra med en bearbetning av vår förkunnelse vid vigslar. Kanske kommer du hem med förnyad lust och nya idéer till dina vigseltal?

PROGRAM 11 september

9-9:30 Kaffe
9:30 Kort inledning, info, bön. Fredrik Wenell och Jan Eckerdal.
9:45 Sven Thidevall Om äktenskapets förändrade position och funktion.
10:25 Kort respons och bensträckare.
10:35 Emma Audas “Vad håller vi på med, egentligen? Om varför äktenskapet är viktigt för kyrkan”
11:45 Lunch
13:00 Respons Roland Spjuth, och samtal med Emma Audas.
14:00 Kaffe
14:20-15:30 Vigseltalets innehåll – ett idéseminarium. Medverkande: Sebastian Söderberg, Jennie Wall, Hanna Wärlegård, Sören Perder.

PLATS

Örebro teologiska högskola, Åstadalsvägen 2, Örebro

MEDVERKANDE:

Emma Audas, präst i Finska kyrkan och doktorand vid Åbo Akademi.
Sven Thidevall, biskop emeritus, Svenska kyrkan.
Roland Spjuth, lektor vid Akademi för ledarskap och teologi i Systematisk teologi.
Sebastian Söderberg, präst i Oxelösunds församling, Svenska kyrkan.
Jennie Wall, präst Salems församling, Svenska kyrkan.
Hanna Wärlegård, pastor i Evangeliska Frikyrkan och lärare på Akademi för ledarskap och teologi.
Sören Perder, var pastor i Pingströrelsen i 39 år, senast i Pingstförsamlingen i Örebro.

PRIS

Kostnad 300 kr, inklusive kaffe och lunch. Glöm inte ange specialkost i noteringsfältet när du anmäler dig!

Klicka här för att komma till anmälan.

KONTAKTPERSONER

Fredrik Wenell, Akademi för Ledarskap och Teologi, fredrik.wenell@altutbildning.se
Jan Eckerdal, Strängnäs stift, jan.eckerdal@svenskakyrkan.se

 

 

Comments are closed.