Bibelfestivalen 5-6 okt!
27 Aug 2018

Bibelfestivalen 5-6 okt!

”DEN STORA BERÄTTELSEN”

I Bibeln möter vi en berättelse som inkluderar hela våra liv. Från skapelsen och syndafallet får vi följa Guds handlande med den här världen, och på Bibelns sista sidor blickar vi in i historiens magnifika avslutning – en ny himmel och en ny jord. Det här är Den stora berättelsen, en berättelse som gör anspråk på att vara alla människors berättelse. Den har i alla tider format den kristna kyrkan och även stora delar av vår egen kultur. Men hur är det med oss i dag? Kan vi den här berättelsen? I vilken mening får den påverka våra liv? Lever vi den stora berättelsen? På årets Bibelfestival, som är den andra i ordningen, inbjuder vi dig som vill få nya perspektiv på Bibeln som Guds ord till oss människor. Förutom storsamlingar blir det seminarier, teotalks, nattvardsfirande, workshops, konserter och happenings. Bland ämnena finns alltifrån efterföljelse och ledarskap till bibelintro, bibelbruk och apologetik.

Liksom föregående festival kommer olika bibelskolor (bl a Götabro bibelskola, Bibelskola Livskraft, Mariannelunds folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola) att finnas med. De får särskild undervisning av några av skolans lärare eftermiddagen fredag 5 okt.

Fredag kväll kommer att innehålla såväl gudstjänst, nattvard, lovsång, konsert som olika stationer för skapande workshops. Lördagen försätter sedan med undervisning, seminarier, TEO-talks och workshops. Exempel på några av de många ämnen som kommer att tas upp är:
”Gamla testamentets berättelse på 60 minuter”,
”När den stora berättelsen blir min”,
”Svåra berättelser – om våldet i Bibeln”,
”Förklara och försvara berättelsen – om apologetik”,
”Funkar berättelsen? – om skillnaden mellan livet och löftena”,
”Den största storyn: Bibeln och filmen”,
”Djupdykning i berättelsen: Hur studerar jag Bibeln?”

”Sjunga berättelsen: Skriva musik med Bibeln”.

Vi avslutar med en gemensam avslutande gudstjänst i Brickebergskyrkan på lördag kväll 18.15.

Alla samlingar hålls på ALT Campus Örebro – Örebro teologiska högskola/Brickebergskyrkan, Åstadalsvägen 2, Örebro

Medverkande:

Lina Skoghäll, Olof Edsinger, Mikael Tellbe, Olof Brandt, Ellen Vingren, Moni Höglund, Henrik Steen, Åsa Molin, Jacob Rudenstrand, Anna Enberg, Fredrik Wenell, Emil Jonzon, Ludvig Svensson, Krister Pettersson, Mia Axinge, Leila Höglind, Anders Blåberg, Sara Torstensson, Erica Moll, Christian Alderblad, David Willgren, Omid Pashbak, Felicia Ferreira, Rebecka Werner, Tony Larsdal, Theodor Lindh, Lars Johansson, Anna Forsström, Christian Svahn, Johannes Roswall, Tommy Wasserman och många fler.

Arrangörer: Akademi för ledarskap och teologi, Svenska evangeliska alliansen, Svenska bibelsällskapet, Folkbibeln, Svenska kyrkan, frikyrkor i Örebro, Bilda och Sensus.

Hösten 2016 arrangerade Örebro Teologiska Högskola tillsammans med Svenska Bibelsällskapet, Svenska Evangeliska Alliansen, Folkbibeln, Akademi för ledarskap och teologi samt kyrkorna i Örebro en bibelfestival med temat ”Nästa generations bibelläsare”. Tanken bakom Bibelfestivalen var att få en bred ekumenisk samling kring frågor som rör bibelbruk, bibelläsning och bibelspridning. Det blev en lyckad festival med närmare 250 deltagare.

För mer info och anmälan: bibelfestivalen.se

Kolla in Facebookeventet här.

 

Comments are closed.