Budget möjliggör fler utbildningsplatser

Riksdagen har antagit en budget för 2019 som innebär möjlighet för Akademi för Ledarskap och Teologi att få ett utökat ekonomiskt stöd och därmed kunna erbjuda fler utbildningsplatser.

– Det är mycket glädjande att vi nu efter år av överproduktion, dvs att vi utbildar fler än vi har utbildningsplatser för, får möjlighet till ett utökat antal utbildningsplatser i nivå med det vi redan gör, säger Niklas Holmefur, rektor Örebro teologiska högskola (högskolan inom ALT).

Det utökade stödet är ett kvitto på kvaliteten i ALTs arbete och konkret innebär de nya platserna att det ges ekonomiskt utrymme att stärka högskolan inom ALT och fortsätta utvecklingen av Örebro teologiska högskola.
– Med en förstärkt budget för 2019 får vi möjlighet att fortsätta bygga Akademi för Ledarskap och Teologi i riktning mot att vara ett ledande centrum för församlingsnära teologi med tydlig relevans för samtida frågeställningar, avslutar Niklas Holmefur.

 

Comments are closed.