Är Psalm 1–2 ett förord? Ny artikel av David Willgren

Är Psalm 1–2 ett förord? Ny artikel av David Willgren

Örebro Teologiska högskola bedriver forskning i flera olika forskningsämnen. En av våra forskare i bibelvetenskap är David Willgren. Sedan han disputerade på avhandlingen ”Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ’Book’ of Psalms” har han skrivit ett flertal artiklar. Tidigare i år publicerades en av hans senaste artikler i den ansedda tyska tidskriften Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Den har rubriken ”Why Psalms 1-2 Are Not to Be Considered a Preface to the ’Book’ of Psalms” och behandlar frågan om dessa två psalmers ofta antagna förordsfunktion inom ramen för Psaltaren som helhet. Willgren argumenterar med hjälp av litteraturvetaren Gérard Genettes paratextualitetsteori för att de tidigaste vittnena till dessa båda psalmer, dels en pesherrulle från Qumran och dels tidiga kristna citat, men också den Masoretiska texten självt visar att de två psalmerna visserligen kan ha lästs ihop som en psalm vid ett tidigt stadium, men att det inte är förrän 300-talet e.Kr. som de första spåren av en läsning av dem som förord kan hittas.

David är lärare i Gamla testamentet, och jobbar också som studieledare i det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet på studiecentret i Umeå.

 

Comments are closed.