Unga kristna om sin tro, artikel av Andersson, Wenell & Spjuth

Unga kristna om sin tro, artikel av Andersson, Wenell & Spjuth

Våra lärare Greger Andersson, Fredrik Wenell och Roland Spjuth skrev för ett år sedan en artikel om hur unga kristna resonerar om sin tro. Den publicerades i tidskriften Scandinavian Journal for Leadership and Theology, som ges ut av ÖTH tillsammans med Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) och Ansgar Teologiske Høgskole (ATH). Artikeln tar sin utgångspunkt i Charles Taylors resonemang om att både troende och icke-troende i väst lever i en sekulär tidsålder och att detta påverkar villkoren för religiös tro, och relaterar detta till intervjuer med två fokusgrupper bestående av unga vuxna som bekänner sig som kristna. Bland det som framkommer av studien är att de intervjuade betonar det personliga och autentiska, och att det är avgörande att ha en ”relation med Jesus”  samtidigt som de sällan använder sig av vare sig Bibeln eller traditionella kristna termer. Hela artikeln kan du läsa gratis på SJLT:s hemsida. Låter ämnet intressant? Kanske vill du fördjupa dig i någonting liknande? Då är ÖTH platsen för dig. Välkommen att ansöka några av våra teologiska program. Eller är det så att du har någon akademisk artikel liggande som väntar på publicering. Varför inte höra av dig till SJLT för en utmärkt fackgranskad tidskrift. Välkomment till oss!

Greger är lärare i Gamla testamentet och forskningsmetodik, och jobbar också som professor i litteraturvetenskap på Örebro Universitet. Han finns på Campus Örebro.

Fredrik är lärare i Systematisk teologi. Han finns på Campus Örebro.

Roland är lärare i Systematisk teologi. Han finns på Campus Örebro och SC Malmö.

 

Comments are closed.