Preliminär ansökan till masterutbildning har öppnat

Preliminär ansökan till masterutbildning har öppnat

I mars 2018 lämnade ALT in en ansökan om tillstånd för ÖTH att utfärda magister- och masterexamen inom ämnena bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi. Ansökan behandlades under 2018 och i januari 2019 beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att tillstyrka att ansökan ska beviljas. Masterutbildningen kommer att starta under hösten 2019 under förutsättning att Regeringen fattar beslut om examenstillstånd i enlighet med UKÄs bedömning.

Nu har vi öppnat en preliminär ansökan till vår masterutbildning. En första antagningsomgång kommer att genomföras under maj månad under förutsättning att beslut om beviljande av examenstillstånd har fattats.

Läs mer om vår masterutbildning här.

 

 

Comments are closed.