Saul och David i Psaltarens överskrifter, av David Willgren

Saul och David i Psaltarens överskrifter, av David Willgren

Har du någon gång undrat över de överskrifter i Psaltaren som placerar en psalm i relation till Davids liv? Vad de har för funktion? På vilket sätt de är tänkta att hjälpa oss förstå psalmerna? Till exempel lyder överskriften till Ps 34 så här: ”Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelek, som drev bort honom så att han gick sin väg.” I en ny artikel med titeln ”’May YHWH Avenge Me on You; But My Hand Shall not be Against You’ (1 Sam. 24:13): Mapping Land and Resistance in the ’Biographical’ Notes of the ’Book’ of Psalms” fokuserar David Willgren på just denna fråga. Vad är dessa rubrikers funktion? Några observationer tjänar som utgångspunkt. Dels framkommer vid en jämförelse med berättelserna i 1–2 Sam många skillnader. Till exempel är det inte Abimelek David låtsas vara vansinnig inför i 1 Sam 21:10–15, utan Akish. Dels verkar de flesta av överskrifterna hänvisa till tiden då David var på flykt från Saul. Varför just dessa händelser? Och vad ska vi göra av skillnaderna? Willgren föreslår att rubrikerna kan ha tillkommit som en röst in i en långt senare efterexilsk konflikt mellan två grupper som båda sökte makten i den lilla provinsen Yehud: en som såg sina anspråk i ljuset av Sauls kungadöme och en som grundade sina ambitioner på löften till David. Låter det intressant? Vill du veta mer? Läs gärna artikeln i sin helhet här.

David är lärare i Gamla testamentet, samt studieledare för årskurs 3–4 på SC Umeå.

 

Comments are closed.