Boknyhet: Mikael Tellbe om Paulus

Boknyhet: Mikael Tellbe om Paulus

Efter 30 år av forskning kommer nu vår lärare Mikael Tellbe med boken ”Paulus mot väggen: Arton raka frågor och lika många försök till svar”. Det är en bok där han ger oss svar på många av de frågor som ställts, både av forskningen och kyrkan. Så här skriver Mikael i förordet:

“Den här boken tar sitt avstamp i några av de vanligaste frågor angående Paulus person, brev och teologi som jag genom åren har stött på i min undervisning på teologiska seminarier, högskolor, institutioner och bibelskolor och i olika församlingssammanhang. Boken ställer arton frågor och försöker ge arton svar. Jag betonar att det är försök till svar därför att det naturligtvis inte är möjligt att göra Paulus helt rättvisa … men det här är mina försök till svar. Min avsikt är både att vilja spegla något av hur Paulusforskningen ser ut i dag … och att försöka ta ställning, sätta ner foten och skriva ut mig själv.”

Några av de arton frågor som Paulus mot väggen tar upp och försöker besvara:

• Vem var Paulus egentligen?
• Vad hände på vägen till Damaskus?
• Tänkte Paulus verkligen starta en ny världsreligion?
• Vad var det för fel med judendomen?
• Så nu gäller inte längre lagen?
• Trodde Paulus verkligen att Jesus var Gud?
• Trodde Paulus på en Gud vars vrede måste stillas med offer?
• Vad hade Paulus emot kvinnor?
• Var Paulus sexualfientlig?
• Varför kan Paulus låta så kaxig, kärv och kärlekslös?
• Hur kom det sig att Paulus fick ett så stort inflytande?

ISBN: 9789173878265
Förlag: Libris förlag
Antal sidor: 406

 

Comments are closed.