Insatser mot smittspridning av coronavirus

Insatser mot smittspridning av coronavirus

ALTs verksamhetsledning följer regeringens beslut och myndigheternas rekommendationer gällande åtgärder som ska sättas in för att begränsa smittspridning av coronaviruset.

Vilka åtgärder som vidtas gällande planerad utbildningsverksamhet för våra studenter informeras om via lärplattformen Itslearning. Vad som gäller för offentliga arrangemang och kursdagar informerar vi om här på hemsidan, allt eftersom ny information finns att publicera.

Information om vad som gäller för konferensen Kallad hittar du genom att klicka här.

Information om  vad som gäller för ALTs Öppet Hus 19 mars hittar du genom att klicka här.

Uppdatering 2020-03-17 14:05: All undervisning sker digitalt från och med 18 mars. Information till studenter finns på lärplattformen Itslearning.

Uppdatering 2020-03-25 14:01: Kurstillfället den 18 april för ALTs Lördagskurser kommer att genomföras via livesändning och gruppsamtal via videokonferens. Information för alla kursdeltagare finns på Itslearning.

 

 

Comments are closed.