Presentation av medverkande

I föreläsningen Globala utblickar kring framtidskrisen samtalar Lars Johansson med följande:

Victor John: Ledare för EFKs partnerorganisation ASSI som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien. Bertil Ekström, numera missionscenterledare Latinamerika, tidigare direktor för Missionsinstitutet på Örebro teologiska högskola samt Executive Director för Word Evangelical Alliance. Niklas Lindgren, direktor för PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete). Daniel Råsberg, missionsideolog och utvecklingsledare i internationella programmet på EFK.

 

Comments are closed.