Corona-anpassning av ALTs verksamhet

Corona-anpassning av ALTs verksamhet

Med anledning av coronapandemin anpassar ALT / ÖTH läsårsuppstarten och verksamheten under hösten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studenter kommer att ta del av undervisningen på plats på ALTs studiecenter med utglesade klassrum, inga samlingar med över 50 personer, inställda gemensamma utbildningsdagar, och förskjutna lektionstider. Vi erbjuder också möjlighet för studenter i riskgrupp eller med förkylningssymptom att följa undervisningen hemifrån.

Studenter informeras gällande detaljer om anpassningen för respektive kurs och studiecenter via lärplattformen Itslearning.

 

Comments are closed.